Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

Cybersäkerhet för ökad konkurrenskraft

Antagonistiska cyberhot påverkar alla delar det svenska samhället. Projektet ”Cybersäkerhet för ökad konkurrenskraft” fokuserar på hur privata och offentliga verksamheter kan stärka sin förmåga att möta cyberhot. I fokus står också politiska initiativ och beslut som krävs för att stärka cybersäkerheten i Sverige.

citat tecken

Sverige behöver inse att cybersäkerhet spelar en avgörande roll för vår konkurrenskraft eftersom stora delar av vårt samhälle är digitaliserat.

Håkan Buskhe, styrgruppens ordförande

Om projektet

Cybersäkerhet för ökad konkurrenskraft

Projektperiod: 2021-2023

Styrgruppsordförande: Håkan Buskhe

Projektledare: Per Hjertén

Finansiärer: Vinnova, FRA, FMV, Trafikverket, Svenska Bankföreningen, Ericsson, Saab, Internetstiftelsen, Teknikföretagen, SNUS (Swedish Network Users' Society)

Sverige ligger i internationell jämförelse långt fram när det gäller digitalisering. Men det finns ett glapp mellan denna tätposition och det faktum att vi befinner oss så långt efter andra länder när det gäller förmågan att skydda oss mot antagonistiska cyberhot.  Glappet måste slutas om vi ska kunna dra nytta av digitaliseringens alla fördelar.

Därför krävs ökad medvetenhet och kunskap om cybersäkerhetsfrågor hos politiker, beslutsfattare inom privata och offentliga verksamheter samt  medarbetarna inom de båda sektorerna. Samordningen på politisk- och myndighetsnivå måste stärkas. Politiken måste klara av svåra avvägningar som åtgärder kring cybersäkerhet innebär. Konkreta åtgärder för att förebygga cyberattacker och möta dessa när de inträffar måste genomföras inom privata och offentliga verksamheter. Centralt är också att öka forskning och utbildning kring cybersäkerhet.

Projektets frågeställningar:

  • Vilka är de främsta orsakerna till dagens cybersäkerhetsproblematik? Vilken utveckling väntar i framtiden?
  • Vilka hot och möjligheter skapar den tekniska utvecklingen för cybersäkerheten?
  • Är styrning och genomförande av cybersäkerhetsarbetet tillräckligt effektivt i skilda delar av samhället? Lägger vi tillräckligt med resurser? Finns tillräcklig kompetens? Vad krävs för att möta morgondagens hot?
  • Hur påverkar globalisering och internationalisering möjligheterna för en liten nation som Sverige att hantera cybersäkerheten? Hur kan vi bidra till och dra nytta av internationella initiativ och samarbeten, inte minst inom EU? Vilka blir konsekvenserna av nationella blocks strävan att skapa regelverk som gynnar vissa och missgynnar andra nationer?

Röster om projektet

Erik Ekudden

Charlotte Lindgren

Patrik Ahlgren

Linda Ericsson

Styr- och arbetsgrupper

Rapporter och artiklar

Publicerat

Cybersäkerhet för ökad konkurrenskraft

Seminarier

Streamas Live

Cybersäkerhet för ökad konkurrenskraft

Tisdag den 18 oktober 2022

09:00- 11:00

Streamas Live

IVA Konferenscenter, Grev Turegatan 16, Stockholm

Seminariet sänds även digitalt.

Digitalisering

Cybersäkerhet för ökad konkurrenskraft

Streamas Live

Cybersäkerhet – vad krävs för att säkra konkurrenskraften?

Tisdag den 30 maj 2023

15:00- 17:00

Streamas Live

IVA Konferenscenter, Grev Turegatan 16, Stockholm

Seminariet sänds även digitalt.

Digitalisering

Cybersäkerhet – vad krävs för att säkra konkurrenskraften?

Kontakt

Per Hjertén

Projektledare

Teknik och ekonomi

Telefon: 0737 - 12 32 86