Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

Hur kan Sverige bidra till en hållbar försörjning av kritiska råvaror?

Sverige är en betydande gruvnation. Vilken roll ska vi spela i EU:s framtida försörjning av metaller och mineral? Den nya IVA-rapporten "Utmaningar för att möta ökade behov av metaller och mineral" diskuteras av ledande experter på området och en panel med riksdagsledamöter.

Event information

Tid
Plats

IVA Konferenscenter, Grev Turegatan 16, Stockholm

Seminariet sänds även digitalt.

Information

Webbinarium: Kostnadsfritt

Seminarium: Kostnadsfritt

Europa står inför en stor utmaning: att omvandla sitt energisystem till ett fossilfritt och klimatneutralt. Detta kräver en ökad elektrifiering och digitalisering av samhället, vilket i sin tur leder till ett enormt behov av metaller och mineral. Dessa råvaror är nödvändiga för att tillverka bland annat solpaneler, vindkraftverk, batterier och elektronik.

Men Europa är beroende av import av många kritiska metaller och mineral från andra delar av världen. Dessa länder har olika politiska, ekonomiska och miljömässiga förutsättningar och intressen, vilket kan påverka Europas tillgång och pris på metaller och mineral. Det finns också en risk för konflikter, korruption och kränkningar av mänskliga rättigheter i samband med gruvdrift och handel med dessa material.

Sverige har däremot en stark position som en av de ledande gruvnationerna inom EU. Vi har rika tillgångar av metaller och mineral i vår berggrund, samt en hög kompetens och teknik inom gruvsektorn. Vi har också en hög miljö- och arbetsmiljöstandard, samt en transparent och demokratisk styrning. Dessutom har vi potential att återvinna och återanvända metaller och mineral från avfall och skrot.

Sverige har alltså en unik möjlighet att vara en del av lösningen för EU:s gröna omställning. Men hur kan vi utnyttja den på bästa sätt? Vilka utmaningar och möjligheter finns det för Sverige att bidra till en hållbar och säker försörjning av metaller och mineral för EU?

Detta är frågor som diskuteras av experter och en politikerpanel på seminariet då den första rapporten "Utmaningar för att möta ökade behov av metaller och mineral" från IVAs projekt Vägval för metaller och mineral presenteras.

Rapporten är en del av Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademiens  projektet Vägval för metaller och mineral. Syftet är att bidra till att Sverige och Europa långsiktigt och hållbart säkrar tillgången på de metaller och mineral som behövs för omställningen till ett fossilfritt samhälle.

Medverkande

Åsa Allan

vice vd, Kaunis Iron

Karin Byman

projektledare, IVA (moderator)

Ilka von Dalwigk

policy manager InnoEnergy

Magnus Ericsson

Co-founder, RMG - Raw Materials Group, IVA-ledamot (arbetsgruppens ordförande)

Isak From

riksdagsledamot (S)

Helena Gellerman

riksdagsledamot (L)

Lina Hällström

forskare, Luleå tekniska universitet

Erik Jonsson

statsgeolog, SGU - Sveriges Geologiska Undersökning

Birger Lahti

riksdagsledamot (V)

Katarina Luhr

riksdagsledamot (MP)

André Månberger

universitetslektor, Lunds universitet/Lunds Tekniska Högskola

Katarina Nilsson

expert forskning och innovation, Svemin

Elisabeth Nilsson

IVA-ledamot (styrgruppens ordförande)

Erik Palmqvist

riksdagsledamot (SD)

Per Roos

Vice President Global Research and Development Surface and Exploration, Epiroc Rock Drills AB

Tuula Teeri

vd, IVA

Stefan Thorburn

Energiexpert, ABB

Elisabeth Thand Ringqvist

riksdagsledamot (C)

Kontakt

Karin Byman

Projektledare

Teknik och ekonomi

Telefon: 0705 - 74 70 72