Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

Vägval för metaller och mineral

Den gröna omställningen innebär kraftigt ökad efterfrågan på metaller och mineral. Idag kontrolleras tillgångarna av ett fåtal länder utanför Europa, främst Kina, Ryssland, Brasilien och Kongo. Men Sverige och andra länder i EU har stora möjligheter på området, inte minst genom rika malmfyndigheter. Huvudfrågan för projektet är hur Sverige och Europa på ett hållbart sätt ska säkerställa tillgången på metaller och mineral.

Om projektet

Vägval för metaller och mineral

Projektperiod: 2023-24

Styrgruppsordförande: Elisabeth Nilsson

Projektledare: Karin Byman

Finansiärer: ABB, Epiroc AB, LKAB, Ragn-Sells, Sandvik AB och Zinkgruvan Mining med stöd från Mistra (Stiftelsen för miljöstrategisk forskning), Stiftelsen för strategisk forskning (SSF) och Swedish Mining Innovation, en gemensam satsning av Vinnova, Formas och Energimyndigheten.

Covid-19 och kriget i Ukraina är exempel på händelser som förändrat förutsättningarna för den internationella handeln med metaller och mineral. Samtidigt har Sverige och andra länder inom EU stora malmfyndigheter. Metaller och mineral kan även återvinnas ur befintliga produkter och avfall. Vi har därför goda förutsättningar att möta de ökade behoven.

Projektet ska:

  • Beskriva förutsättningar och villkor för en uthållig och långsiktig tillgång på metaller och mineral i Europa.
  • Analysera möjligheter och hinder för att på ett hållbart sätt säkerställa tillgången till metaller och mineral för den gröna omställningen.
  • Presentera konkreta förslag och rekommendationer till politiker och andra beslutsfattare i Sverige och EU.

Arbetsgrupper

Huvuddelen av arbetet i projektet bedrivs i tre arbetsgrupper med arbetsnamnen:

Utvinning, ordförande Magnus Ericsson

Fokus på primär och sekundär utvinning, det vill säga ur gruvor och ur gruvavfall, samt de värdekedjor som krävs för att säkerställa tillgången på metaller. Gruppen analyserar vilka alternativ vi har och vad som krävs för att skapa robusta flöden.

Cirkulära flöden, ordförande Mikael Dahlgren

Centrala frågeställningar är hur återvinningen av dessa material kan öka, hur vi kan förlänga livstiden på olika produkter och hur de största hindren för cirkulär design och cirkulära affärsmodeller kan undanröjas.

Samhälle, ordförande Gert Nilsson

Den centrala frågeställningen är hinder och målkonflikter förknippade med hela värdekedjan kring metaller och mineral. En viktig aspekt är hur vi får en ökad acceptans för de näringar och materialflöden som krävs för att säkerställa tillgången på metaller och mineral för ett fossilfritt samhälle.

Aktuellt

Evenemang

Bild insidan av en gruva

Streamas Live

Hur kan Sverige bidra till en hållbar försörjning av kritiska råvaror?

Onsdag den 14 februari 2024

15:30- 17:00

Streamas Live

IVA Konferenscenter, Grev Turegatan 16, Stockholm

Seminariet sänds även digitalt.

Energi & resurser

Hur kan Sverige bidra till en hållbar försörjning av kritiska råvaror?

Streamas Live

Hur kan cirkulära flöden öka tillgången till kritiska metaller och mineral?

Onsdag den 20 mars 2024

16:00- 18:30

Streamas Live

IVA Konferenscenter, Grev Turegatan 16, Stockholm

Seminariet sänds även digitalt.

Energi & resurser

Hur kan cirkulära flöden öka tillgången till kritiska metaller och mineral?

Styr- och arbetsgrupper

Se vilka som ingår i projektets styrgrupp, och de tre arbetsgrupperna Utvinning, Cirkulära flöden och Samhälle.

Referensgrupper

Se vilka personer som ingår i projektets internationella och politiska referensgrupp.

Kontakt

Karin Byman

Projektledare

Teknik och ekonomi

Telefon: 0705 - 74 70 72