Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

Vägval för metaller och mineral

Den gröna omställningen innebär kraftigt ökad efterfrågan på metaller och mineral. Idag kontrolleras tillgångarna av ett fåtal länder utanför Europa, främst Kina, Ryssland, Brasilien och Kongo. Men Sverige och andra länder i EU har stora möjligheter på området, inte minst genom rika malmfyndigheter. Huvudfrågan för projektet är hur Sverige och Europa på ett hållbart sätt ska säkerställa tillgången på metaller och mineral.

Om projektet

Vägval metaller och mineral

Projektperiod: 2023-24

Styrgruppsordförande: Elisabeth Nilsson

Projektledare: Karin Byman

 

Covid-19 och kriget i Ukraina är exempel på händelser som förändrat förutsättningarna för den internationella handeln med metaller och mineral. Samtidigt har Sverige och andra länder inom EU stora malmfyndigheter. Metaller och mineral kan även återvinnas ur befintliga produkter och avfall. Vi har därför goda förutsättningar att möta de ökade behoven.

Projektet ska:

  • Beskriva förutsättningar och villkor för en uthållig och långsiktig tillgång på metaller och mineral i Europa.
  • Analysera möjligheter och hinder för att på ett hållbart sätt säkerställa tillgången till metaller och mineral för den gröna omställningen.
  • Presentera konkreta förslag och rekommendationer till politiker och andra beslutsfattare i Sverige och EU.

Arbetsgrupper

Huvuddelen av arbetet i projektet bedrivs i tre arbetsgrupper med arbetsnamnen:

Utvinning, ordförande Kerstin Konradsson

Fokus på primär och sekundär utvinning, det vill säga ur gruvor och ur gruvavfall, samt de värdekedjor som krävs för att säkerställa tillgången på metaller. Gruppen analyserar vilka alternativ vi har och vad som krävs för att skapa robusta flöden.

Cirkulära flöden, ordförande Mikael Dahlgren

Centrala frågeställningar är hur återvinningen av dessa material kan öka, hur vi kan förlänga livstiden på olika produkter och hur de största hindren för cirkulär design och cirkulära affärsmodeller kan undanröjas.

Samhälle, ordförande Gert Nilsson

Den centrala frågeställningen är hinder och målkonflikter förknippade med hela värdekedjan kring metaller och mineral. En viktig aspekt är hur vi får en ökad acceptans för de näringar och materialflöden som krävs för att säkerställa tillgången på metaller och mineral för ett fossilfritt samhälle.

Styr- och arbetsgrupper

Referensgrupper

Evenemang

Streamas Live

Metaller och mineral – nycklar till den gröna omställningen

Fredag den 17 mars

09:00- 11:00

Streamas Live

IVA Konferenscenter, Grev Turegatan 16, Stockholm

Seminariet sänds även digitalt.

Energi & resurser

Metaller och mineral – nycklar till den gröna omställningen

Streamas Live

Biter det svenska fossilfria stålet?

Torsdag den 27 april

15:00- 17:00

Streamas Live

IVA konferenscenter, Grev Turegatan 16 Stockholm eller online

Seminariet sänds även digitalt.

Energi & resurser

Biter det svenska fossilfria stålet?

Kontakt

Karin Byman

Projektledare

Teknik, ekonomi och entreprenörskap

Telefon: 0705 - 74 70 72