Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

Lärarträff: Kritiska metaller för en fossilfri framtid

Efterfrågan på metaller och mineral beräknas mångdubblas när världen ska ställa om till fossilfria energikällor. Vilka utmaningar innebär det och hur kan tillgången säkras på ett hållbart sätt? Varmt välkommen till en lärarträff på Tekniska museet där du får veta mer om kritiska metaller och mineral, vilken roll cirkulära flöden kan spela och vad som krävs för att lösa utmaningarna.

Event information

Tid
Plats

Tekniska Museet, Museivägen 7 i Stockholm

Seminariet sänds även digitalt.

Information

Webbinarium: Kostnadsfritt

Seminarium: Kostnadsfritt

Ladda ner presentationer från dagen: 

Presentation Lärarträff metaller och mineral.pdf

Samtalsfrågor IVA.pdf

Under dagen:

  • Testa nytt utbildningsprogram kopplat till utställningen Gruvan.
  • Lyssna till experter från projektet Vägval för metaller och mineral.
  • Diskutera målkonflikter och geopolitik kopplat till kritiska metaller.
  • Få fördjupade kunskaper om utvinning, återvinning och hållbarhet.
  • Utforska museets utställningar på egen hand.

Lärarträffen är kostnadsfri men antalet platser är begränsat.

Målgrupp: Gymnasielärare inom geografi, naturkunskap, biologi, kemi, teknik och samhällsvetenskap. Alla lärare som vill lära sig mer om området är välkomna.

Tid och plats: 17 juni 2024, Tekniska museet i Stockholm (digital medverkan är möjlig på förmiddagspasset).

Program

9:30-12:00: Föreläsningar och samtal om: 

  • Efterfrågan, sårbarheter och geopolitik: Varför ökar efterfrågan på metaller och mineral och vilken betydelse har de för omställningen till ett fossilfritt samhälle?
  • Cirkulära flöden: Hur kan produktlivslängd, återanvändning, återtillverkning samt materialåtervinning förbättras för att dämpa behoven av primär råvara. Vilka förutsättningar, utmaningar och möjligheter finns?
  • Utvinning av metaller och mineral: Värdekedjor, miljöaspekter, utmaningar och möjligheter. Vilken roll kan Sverige och EU kan spela?
  • Målkonflikter: Samtal om målkonflikter kopplat till utvinning av metaller och mineral.

12:00-13:00: Lunch

13:00-14:30: Testa ett nytt utbildningsprogram och nya elevaktiviteter som är kopplade till utställningen Gruvan på Tekniska museet

Lärarträffen är ett samarrangemang mellan IVA och Tekniska museet. IVA driver projektet Vägval för metaller och mineral. Syftet med projektet är att bidra till att Sverige och Europa långsiktigt och hållbart säkrar tillgången på de strategiska metaller och mineral som behövs för en omställning till ett fossilfritt samhälle. 

Åsa Allan

vice vd, Kaunis Iron

Magnus Ericsson

Co-founder, RMG - Raw Materials Group, IVA-ledamot

Lennart Gustavsson

kommunalråd och kommunstyrelsens ordförande i Malå kommun

Erik Jonsson

statsgeolog, SGU - Sveriges Geologiska Undersökning

Anders Kihl

forsknings- och utvecklingschef, Ragn-Sells AB

André Månberger

universitetslektor, Lunds universitet/Lunds Tekniska Högskola

Cecilia Wästerlid

innovations- och processledare, RISE Research Institutes of Sweden AB

Kontakt

Pia Linghede

Projektledare

Teknik och ekonomi

Telefon: 0720 - 76 28 12