Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

Digitalisering för ökad konkurrenskraft

Sveriges konkurrenskraft ökar om vi kan ta tillvara digitaliseringen möjligheter. Förutsättningarna är goda. Men Sverige måste hantera digitaliseringen utmaningar. Syftet med projektet Digitalisering för ökad konkurrenskraft var att öka kunskapen och medvetenheten om dessa. Projektet har arbetat inom tre områden: infrastruktur, kompetensförsörjning och integritet.

Om projektet

Digitalisering för ökad konkurrenskraft

Projektperiod: 2017-2019

Styrgruppsordförande: Jan Nygren

Projektledare: Per Hjertén

 

Infrastruktur

Samhället är helt beroende av en fungerande digital infrastruktur. Under senare år har tekniska fel och andra störningar slagit ut vitala samhällsfunktioner. Som medborgare räknar vi med att molntjänster ska fungera under dygnets alla timmar så att vi kan sköta banktjänster, myndighetsärenden och sociala kontakter.

Dagens digitala infrastruktur är resultatet av en rad privata aktörers beslut och initiativ. Därmed ökar riskerna för lägre infrastruktursäkerhet, driftsäkerhet och robusthet. Vad krävs av Sveriges digitala infrastruktur för att skapa säker tillgång till digital information och tjänster och motverka intrång?

Partrik Fältström är ordförande i arbetsgruppen.

Kompetensförsörjning

Digitalisering innebär nya kunskapskrav. Det som lärdes ut under grundutbildningen på högskolan kan vara obsolet redan fem år efter examen. Därför måste en individ återvända till högskolan flera gånger under sitt yrkesliv för att lära nytt. Livslångt lärande måste bli en realitet. Vad krävs av skolan och högskolan för att klara de nya utbildningsuppgifterna och återkommande utbildningar? Och hur ska arbetslivet anpassas till ett livslångt lärande som för att möta ett kontinuerligt utbildningsbehov som är en del av digitaliseringen?

Karl Bergman är ordförande i arbetsgruppen.

Integritet

Vi gör allt fler digitala avtryck. Detta reser en rad integritetsfrågor. För första gången har vi en generation som är digitalt dokumenterad från vaggan till graven. Det krävs nu kunskaper för att kunna välja vilken integritetsnivå man som individ vill ha i det nya informationssamhället. Den som har små kunskaper kommer att hamna på nivån de stora privata företagen bestämmer.  Vilka etiska dilemman och frågeställningar aktualiseras när våra digitala avtryck lagras och utnyttjas av olika företag? Vilka regleringar och vilken lagstiftning krävs för att åstadkomma en bra balans mellan individens krav på integritet och nya kommersiella tjänster

Pia Sandvik är ordförande i arbetsgruppen.

Projektets styrgrupp