Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

Styr- och arbetsgrupper Vägval metaller och mineral

Styr- och arbetsgrupper för projektet Vägval metaller och mineral, vars huvudfråga är hur Sverige och Europa på ett hållbart sätt ska säkerställa tillgången på metaller och mineral.

Medlemmar i styrgruppen

Elisabeth Nilsson, IVA-ledamot avdelning V Bergs- och materialteknik (styrgruppens ordförande)

Charlotte Andersson, programdirektör, Swedish Mining Innovation (SMI), IVA-ledamot

Ibrahim Baylan, f.d. näringsminister

Mikael Dahlgren, forskningsdirektör, Hitachi Energy, IVA-ledamot

Magnus Ericsson, Co-founder, RMG - Raw Materials Group, IVA-ledamot

Christopher Folkeson Welch, programansvarig, MISTRA, Stiftelsen för miljöstrategisk forskning

Helena Hedblom, vd, koncernchef, Epiroc AB, IVA-ledamot

Lars Hultman, vd, Stiftelsen för Strategisk Forskning, SSF, IVA-ledamot

Erika Ingvald, enhetschef Mineralinformation och Gruvnäring, SGU - Sveriges Geologiska Undersökning

Kerstin Konradsson, vd, Erasteel, IVA-ledamot

Johan Kuylenstierna, generaldirektör, Formas, IVA-ledamot

Pia Lindström, hållbarhetschef, LKAB

Gert Nilson, teknisk direktör, Jernkontoret, IVA-ledamot

Susanne Norgren, Global Group Expert, Sandvik AB, IVA-ledamot

Bo Normark, Industrial Strategy Executive, EIT InnoEnergy, IVA-ledamot

Per Storm, vd, Mahvie Minerals AB, IVA-ledamot

Maria Sunér, vd, Svemin, IVA-ledamot

Medlemmar i arbetsgruppen Utvinning

Magnus Ericsson, Co-founder, RMG - Raw Materials Group, IVA-ledamot (arbetsgruppens ordförande)

Lena Alakangas, professor, Luleå tekniska universitet

Jonas Albertsson, teknologichef, Epiroc AB

Åsa Allan, vice vd, Kaunis Iron

Linus Brander, forskare, RISE Research Institutes of Sweden AB

Christian Ekberg, professor, Chalmers tekniska högskola AB, IVA-ledamot

Ulrika Håkansson, Business Development Manager, LKAB

Erik Jonsson, statsgeolog, SGU - Sveriges Geologiska Undersökning

Kerstin Konradsson, vd, Erasteel, IVA-ledamot 

André Månberger, universitetslektor, Lunds universitet/Lunds Tekniska Högskola

Katarina Nilsson, expert forskning & innovation, Svemin  

Charlotte Odenberger, miljöchef, Zinkgruvan Mining AB

Stefan Thorburn, expert, Energy Management, ABB AB

Tommi Valkonen, Strategy Manager, Sandvik AB

Karin Byman, projektledare, IVA (projektledare)

Medlemmar i arbetsgruppen Cirkulära flöden

Mikael Dahlgren, forskningsdirektör, Hitachi Energy, IVA-ledamot (arbetsgruppens ordförande)

Märta Bergfors, konsult, Stena Recycling AB

Magnus Ek, Manager Technology and Strategy, Boliden AB

Christian Ekberg, professor, Chalmers tekniska högskola AB, IVA-ledamot

Sebastian Holmström, hållbarhetschef, Inrego

Christian Junestedt, expert Kritiska råmaterial, IVL Svenska Miljöinstitutet AB

Martin Karlsson, University Relations Manager, Northvolt AB

Anders Kihl, forsknings- och utvecklingschef, Ragn-Sells AB

Mats W Lundberg, hållbarhetschef, Sandvik AB

Helena Malmqvist, forskningschef, Jernkontoret

Linnea Petersson, Technical Leader Sustainable Materials, Volvo Car Corporation

Per Roos, Vice President Global Research and Development Surface and Exploration, Epiroc Rock Drills AB

Patrik Söderholm, professor, Luleå tekniska universitet, IVA-ledamot

Cecilia Wästerlid, innovations- och processledare, RISE Research Institutes of Sweden AB

Pia Linghede, projektledare, IVA (projektledare)

Medlemmar i arbetsgruppen Samhälle

Gert Nilson, teknisk direktör, Jernkontoret, IVA-ledamot (arbetsgruppens ordförande)

Monika Andersson, sektionschef Kommunikation och samhällsansvar, Zinkgruvan Mining AB

Anna-Karin Hjalmarsson, konsult, Miljökraft i Sverige AB

David Högnelid, strategichef, affärsområde Specialprodukter, LKAB

Tobias Kluge, branschjurist, Svemin  

Louise Karlberg, Naturskyddsföreningen

Anna Kumpula Kostet, ordförande, Georange

Carolina Liljenstolpe, samhällsekonom, SGU - Sveriges Geologiska Undersökning

Maria Pettersson, professor, Luleå tekniska universitet

Ilka von Dalwigk, Policy Manager, EIT InnoEnergy

Pär Weihed, professor, prorektor, Luleå tekniska universitet, IVA-ledamot

Jan Westberg, projektledare, IVA (projektledare)

Emelie Nord

Emelie Nord

Koordinator

Teknik och ekonomi

Telefon: 0720-77 43 43