Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

Chester Carlsons forskningspris

Chester Carlsons forskningspris förvaltas av IVAs fond för forskning i informationsvetenskap och delas ut till personer, institutioner eller organisationer för nyskapande forsknings- eller utvecklingsarbete inom området informationsvetenskap. Nominering till 2024 års utdelning är öppen nu.

Foto: Courtesy of Xerox Corporation

Pristagare utses av stiftelsens styrelse, vartannat år eller så ofta stiftelsens avkastning tillåter. Priset delas ut till forskare, gärna disputerade sedan några år. God entreprenörsanda är också ett urvalskriterium.

Chester Carlsons forskningspris förvaltas av IVAs fond för forskning i informationsvetenskap, och kan ges till personer eller organisationer för nyskapande forsknings- eller utvecklingsarbete inom området informationsvetenskap i Sverige. 

Nomineringen till Chester Carlsons forskningspris 2024 är nu öppen - nominera idag eller senast den 15/4. Prissumman uppgår till 100.000 SEK. 

Ledamöter i styrelsen (from december 2023): Gösta Lemne, Anders Ynnerman, Amy Loutfi och Robin Teigland. 

Vem tycker du bör få Chester Carlsons forskningspris?

Pristagare

2023 Anders Ynnerman och Jonas Unger, Linköpings universitet
2021 Ali Ghodsi, University of California, Berkeley
2020 Peter Hedström, Kungliga Tekniska Högskolan
2015 Shahrouz Yousefi, Linnéuniversitetet
2013 Carina Höglund, Linköpings Universitet
2011 Rüdiger Lincke, Linnéuniversitetet 
2009 Albert Mihranyan, Uppsala Universitet
2007 Adam Dunkels, Swedish Institute of Computer Science

Chester Carlson - svenskättlingen som uppfann kopiatorn

”Kopiera” gjorde man länge för hand. Sedan kom ”Xerox-maskinen” och med den begreppet att ”ta en Xerox-kopia”. Fysikern och entreprenören Chester Carlsons uppfinning, som patenterades 1942, fick en betydelse för informationshantering som kan jämföras med Gutenbergs tryckpress. Hans livsgärning kan vara en bra inspiration även för dagens IT-forskare och entreprenörer.

Tre priser har instiftats för att hedra Chesters minne. Ett av dem, Chester Carlsons Forskningspris, förvaltas av IVAs Fond för forskning i informationsvetenskap. Medlen i fonden donerades till IVA av The Xerox Foundation 1985, ett år efter IVAs Royal Technology Mission (RTM) till USA då bland annat Xerox Corporation besöktes.

Kontakt

Linda Olsson

Projektledare

Teknik och ekonomi

Telefon: 0706 - 67 93 12

Linda Olsson