Ali Ghodsi tilldelas Chester Carlsons forskningspris

Forskaren Ali Ghodsi, tilldelas Chester Carlsons forskningspris på 100 000 kronor, för sin forskning inom området distribuerad datoranvändning inkluderande distribuerade system, molndata, big data och nätverk. Priset förvaltas av Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademiens, IVAs, Fond för forskning i informationsvetenskap.
Ali_Ghodsi-1200x675.jpg

Ali Ghodsi är idag verksam som adjungerad professor vid University of California, Berkeley, och som vd i företaget Databricks. Priset på 100 000 kr överlämnas till Ali Ghodsi vid ett webbinarium den 2 december 2021 

Motiveringen lyder 

”Stiftelsen IVAs fond för forskning i informationsvetenskap tilldelar datorforskaren Ali Ghodsi Chester Carlsons Forskningspris år 2021 för att i verklig Chester Carlson anda med sin forskning starkt bidragit till utvecklingen av områden som ”cloud computing”, ”cluster computing” samt skalbar bearbetning av mycket stora datamängder (”Big Data”). Som entreprenör har han tagit sina forskningresultat vidare till bred användning i flera företag.” 

Ali Ghodsi arbetar i verklig Chester Carlson anda 

Svenskättlingen Chester Carlson utgick på sin tid i ett då känt problem, behovet av att göra kopior. Han sökte enträget tekniker för att lösa problemet och efter ihärdigt litteratursökande och experimenterande fann han vad han sökte och som entreprenör startade han Xerox (tidigare The Haloid Photographic Company som grundades år 1906). 

Ali Ghodsi har arbetat på likartat sätt. Med utgångspunkt i problematiken att transportera och lagra data på internet utvecklade han tidigt ett Peer-to-Peer nätverk. Ett icke-hierarkiskt datornätverk av sammankopplade noder, som inte kommunicerar enligt den gängse klient-server-modellen. Ett resultat av denna utveckling blev att han deltog i grundandet av företaget Peerrealism som forskare vid Swedish Institute of Computer Science (SICS). Han har fortsatt sin forskargärning i områden som molntjänster (cloud computing), datorkluster (ett stort antal parallellt arbetande datorer) samt metoder för att hantera sådana datorkluster. Användningsområden är inom områden som Big Data och artificiell intelligens där mängden digitalt lagrad information är av sådan storlek, att det är svårt att bearbeta den med traditionella databasmetoder. Även här finns ett företag – Databricks – som han varit med att grunda. 

Fakta om Chester Carlsons forskningspris 

Priset förvaltas av Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademiens, IVAs, Fond för forskning i informationsvetenskap och delas ut sedan 1985. Priset delas ut till personer, institutioner eller organisationer för forsknings- eller utvecklingsarbete inom området informationsvetenskap för att främja den vetenskapliga forskningen inom detta område. 

Pristagare utses av stiftelsens styrelse, vartannat år eller så ofta stiftelsens avkastning tillåter. Priset delas ut till forskare, gärna disputerade sedan några år. God entreprenörsanda är också ett urvalskriterium. Ledamöter i styrelsen är: Lars-Erik Eriksson, Erik Hagersten, Pontus Johnson och Gösta Lemne. 

Urval av tidigare pristagare: Adam Dunkels, Swedish Institute of Computer Science, Albert Mihranyan, Uppsala universitet, Rüdiger Lincke, Linnéuniversitetet, Carina Höglund, Linköpings universitet, Shahrouz Yousefi, Linnéuniversitetet, Peter Hedström, Kungliga Tekniska högskolan. 

Läs mer om Chester Carlsons forskningspris 

Kontaktinformation

Per Andersson
Pressansvarig
Telefon 072-071 39 73