Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

Samproduktion i kraftvärmesektorn

Produktion av bränslen och kemikalier i kraftvärmeverk.

IVAs 100-lista 2020

Forskningen syftar till att analysera om, och i så fall hur, förbränningsfraktioner av biomassa och avfall samt anläggningstillgångar i kraftvärmeanläggningar inom industri och fjärrvärmesektorn kan utnyttjas för att skapa ytterligare värden utöver nuvarande värme- och elproduktion. Forskningen bedrivs inom två olika huvudspår: (i) utvinning av komponenter med ett värde överstigande värmevärdet från biomassan innan förbränning, och (ii) termokemisk samproduktion av bränslen och kemikalier från organiskt material.