Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

IVAs 100-lista: aktuell forskning med potential för nyttiggörande

IVAs årliga 100-lista sätter ljuset på aktuell forskning med potential att skapa nytta genom kommersialisering, affärs- och metodutveckling eller samhällspåverkan. Här hittar du noga utvalda forskningsprojekt från Sveriges lärosäten, där alla deltagare har intresse av ökade kontakter med näringslivet för tillämpning och fortsatt utveckling av sina projekt. Just nu visas inte alla lärosäten i fitreringen pga tekniska problem - vi hoppas att det är åtgärdat strax!

Filtrera

Årtal

Kategorier

Lärosäten

Search results updated results with filter x x

BioImpakt – en intelligent plattform för automatiserad riskanalys

Utveckling av förbättrad och automatiserad biologisk riskanalys för att säkerställa ett hållbart samhälle och en cirkulär ekonomi.

Smart industri

Örebro universitet

Mistra Future Fashion

Mistra Future Fashion - enabling a systemic change towards circularity in fashion.

Affärsmodeller
Cirkulär ekonomi

Chalmers tekniska högskola

Tidig diagnostik för Parkinsons sjukdom

Med hjälp av enkla salivprover utvecklas en helt ny metod för att på ett tidigt stadium kunna upptäcka Parkinsons sjukdom.

Samhälle & välfärd

Luleå tekniska universitet

Nödlarm för motorcyklister i din smartphone

Smarta produkter & tjänster

Chalmers tekniska högskola

Cirkulära Kronoberg och Kalmar län

Verktyg som hjälper företag och kommuner att bli mer cirkulära.

Affärsmodeller
Cirkulär ekonomi

Linnéuniversitetet

EKG-sensor för mobila tillämpningar

Tekniskt genombrott inom EKG-sensorer.

Smarta produkter & tjänster

Linköpings universitet

FlexDyer

En resurseffektiv färgningsprocess anpassad till dagens textilindustri.

Resurs- & energieffektivitet

Högskolan i Borås

FoilCart

Flygande elbåtar - är det framtiden?

Resurs- & energieffektivitet

Kungliga Tekniska högskolan

BIOACTIVE

Valorisation of agrifood side streams into bioactive molecules.

Resurs- & energieffektivitet

Kungliga Tekniska högskolan

Cybersäkert beteende för näringslivets digitala progress

Vår forskning utgår från användarnas behov och bidrar med enkla, men pedagogiska, sätt att öva på cybersäkert beteende. Detta har resulterat i övningar som drar nytta av spelmekaniker för lärande.

Affärsmodeller
Smart industri

Luleå tekniska universitet

Om IVAs 100-lista

IVAs årliga 100-lista lyfter fram en mångfald av forskningsprojekt från svenska lärosäten, på aktuella teman. Projekten har genom urval bedömts ha stor potential att skapa nytta, genom kommersialisering, affärs- och metodutveckling eller samhällspåverkan. Alla deltagande forskare är intresserade av ökade kontakter med näringslivet för tillämpning och fortsatt utveckling av sina projekt.

Allt om IVAs 100-lista - frågor och svar

Genom att bygga broar mellan forskningsvärlden och näringslivet ger vi forskning med potential att förändra världen större möjlighet att omsättas till faktisk nytta.