Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

IVAs 100-lista: aktuell forskning med potential för nyttiggörande

IVAs årliga 100-lista sätter ljuset på aktuell forskning med potential att skapa nytta genom kommersialisering, affärs- och metodutveckling eller samhällspåverkan. Här hittar du noga utvalda forskningsprojekt från Sveriges lärosäten, där alla deltagare har intresse av ökade kontakter med näringslivet för tillämpning och fortsatt utveckling av sina projekt. OBS: Namngivna kontaktpersoner för respektive forskningsprojekt på listan är ansvariga för att informationen och dess aktualitet är korrekt.

Filtrera

Årtal

Kategorier

Lärosäten

Search results updated results with filter x x

Effektivt, resilient och hållbart beslutsfattande - IVAs 100-lista 2020

Vi utvecklar och tillämpar metoder för ett effektivt, resilient och hållbart beslutsfattande i privat och offentlig sektor.

Samhälle & välfärd

Mittuniversitetet

Stockholms universitet

Mistra REES - IVAs 100-lista 2020

REES – Resource Efficient and Effective Solutions based on circular economy thinking!

Affärsmodeller
Cirkulär ekonomi

Chalmers tekniska högskola

Personcentrerad energieffektivitet och klimatanpassning lab - IVAs 100-lista 2023

Det öppna labbet är tillgängligt för allmänheten och tillhandahåller möjligheter att testa energieffektiviserande ombyggnadsåtgärder.

Infrastruktur
Samhälle & välfärd

Umeå universitet

Högupplösta prognoser på framtidens elanvändning och flexbilitet - IVAs 100-lista 2023

För att undvika att elnäten i framtiden blir för trånga gör Endre mycket detaljerade prognoser på hur den framtida elanvändning kommer se ut och var den kommer vara.

Deep tech
Infrastruktur

Chalmers tekniska högskola

Preparing for an energy crisis using machine learning - IVAs 100-lista 2023

The results of this study will lead to prediction models, simulations of vulnerabilities in the energy infrastructure, and improved communication to citizens, making Sweden more prepared in times of an energy crisis.

Samhälle & välfärd
Deep tech

Uppsala universitet

Symphony - Peer-To-Peer Renewable Energy Marketplace Model - IVAs 100-lista 2023

Symphony project proposes a new peer-to-peer (P2P) renewable energy marketplace model and provides its software implementation to investigate the feasibility of such an approach.

Infrastruktur
Affärsmodeller

Blekinge tekniska högskola

Smart microgrid for sustainable communities - IVAs 100-lista 2023

Climate change and energy security motivate the wide utilization of renewable energy, hydrogen and electric vehicles. Microgrids that connect these components can accelerate the transition, while current microgrid solutions encounter technical and economic challenges.

Gröna & blå näringar
Smart industri

Kungliga Tekniska högskolan

Digital tvilling för hållbar och tillgänglig produktion - IVAs 100-lista 2020

Digital tvilling för beslutstöd och resursoptimering i tjänstebaserade affärsmodeller.

Affärsmodeller
Cirkulär ekonomi

Örebro universitet

BioImpakt – IVAs 100-lista 2020

Utveckling av förbättrad och automatiserad biologisk riskanalys för att säkerställa ett hållbart samhälle och en cirkulär ekonomi.

Smart industri

Örebro universitet

Nödlarm för motorcyklister i din smartphone - IVAs 100-lista 2020

Smarta produkter & tjänster

Chalmers tekniska högskola

Om IVAs 100-lista

IVAs årliga 100-lista lyfter fram en mångfald av forskningsprojekt från svenska lärosäten, på aktuella teman. Projekten har genom urval bedömts ha stor potential att skapa nytta, genom kommersialisering, affärs- och metodutveckling eller samhällspåverkan. Alla deltagande forskare är intresserade av ökade kontakter med näringslivet för tillämpning och fortsatt utveckling av sina projekt.

Allt om IVAs 100-lista - frågor och svar

Genom att bygga broar mellan forskningsvärlden och näringslivet ger vi forskning med potential att förändra världen större möjlighet att omsättas till faktisk nytta.