Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

IVAs 100-lista: aktuell forskning med potential för nyttiggörande

IVAs årliga 100-lista sätter ljuset på aktuell forskning med potential att skapa nytta genom kommersialisering, affärs- och metodutveckling eller samhällspåverkan. Här hittar du noga utvalda forskningsprojekt från Sveriges lärosäten, där alla deltagare har intresse av ökade kontakter med näringslivet för tillämpning och fortsatt utveckling av sina projekt. Information och dess aktualitet på denna sida är namngivna kontaktpersoner ansvariga för och inte IVA.

Filtrera

Årtal

Kategorier

Lärosäten

Search results updated results with filter x x

Digital tvilling för hållbar och tillgänglig produktion - IVAs 100-lista 2020

Digital tvilling för beslutstöd och resursoptimering i tjänstebaserade affärsmodeller.

Affärsmodeller
Cirkulär ekonomi

Örebro universitet

Effektivt, resilient och hållbart beslutsfattande - IVAs 100-lista 2020

Vi utvecklar och tillämpar metoder för ett effektivt, resilient och hållbart beslutsfattande i privat och offentlig sektor.

Samhälle & välfärd

Mittuniversitetet

Stockholms universitet

BioImpakt – IVAs 100-lista 2020

Utveckling av förbättrad och automatiserad biologisk riskanalys för att säkerställa ett hållbart samhälle och en cirkulär ekonomi.

Smart industri

Örebro universitet

Mistra REES - IVAs 100-lista 2020

REES – Resource Efficient and Effective Solutions based on circular economy thinking!

Affärsmodeller
Cirkulär ekonomi

Chalmers tekniska högskola

Pincram och MAPER - IVAs 100-lista 2020

Bättre diagnostik av hjärnsjukdom genom bildanalys och maskininlärning.

Smarta produkter & tjänster

Göteborgs universitet

Cirkulära Kronoberg och Kalmar län - IVAs 100-lista 2020

Verktyg som hjälper företag och kommuner att bli mer cirkulära.

Affärsmodeller
Cirkulär ekonomi

Linnéuniversitetet

FlexDyer - IVAs 100-lista 2020

En resurseffektiv färgningsprocess anpassad till dagens textilindustri.

Resurs- & energieffektivitet

Högskolan i Borås

FoilCart - IVAs 100-lista 2020

Flygande elbåtar - är det framtiden?

Resurs- & energieffektivitet

Kungliga Tekniska högskolan

BIOACTIVE - IVAs 100-lista 2020

Valorisation of agrifood side streams into bioactive molecules.

Resurs- & energieffektivitet

Kungliga Tekniska högskolan

Cybersäkert beteende för näringslivets digitala progress - IVAs 100-lista 2023

Vår forskning utgår från användarnas behov och bidrar med enkla, men pedagogiska, sätt att öva på cybersäkert beteende. Detta har resulterat i övningar som drar nytta av spelmekaniker för lärande.

Affärsmodeller
Smart industri

Luleå tekniska universitet

Om IVAs 100-lista

IVAs årliga 100-lista lyfter fram en mångfald av forskningsprojekt från svenska lärosäten, på aktuella teman. Projekten har genom urval bedömts ha stor potential att skapa nytta, genom kommersialisering, affärs- och metodutveckling eller samhällspåverkan. Alla deltagande forskare är intresserade av ökade kontakter med näringslivet för tillämpning och fortsatt utveckling av sina projekt.

Allt om IVAs 100-lista - frågor och svar

Genom att bygga broar mellan forskningsvärlden och näringslivet ger vi forskning med potential att förändra världen större möjlighet att omsättas till faktisk nytta.