Cybersäkerhet – vad krävs för att säkra konkurrenskraften?

I oktober presenterade IVAs projekt Cybersäkerhet för ökad konkurrenskraft nio förslag. Vad har hänt med förslagen hittills? Vad behöver ske inom den närmaste framtiden för att stärka Sveriges cybersäkerhet?

Streamas live

Seminarium med IVAs projekt Cybersäkerhet för ökad konkurrenskraft

IVA Konferenscenter, Grev Turegatan 16, Stockholm eller på www.iva.se
Tisdag den 30 maj 2023 15:00 - 17:00

Boka event

Välj aktiviteter på nästa sida

Till sommaren avslutar IVA sitt tvååriga projekt Cybersäkerhet för ökad konkurrenskraft. I huvudrapporten konstaterar vi att Sverige inte är tillräckligt rustat för att möta de ökade cyberhoten och att vi har mycket att lära av andra länder som arbetar mycket effektivare med cybersäkerheten.

Vi lade fram förslag för att:

  • Stärka den politiska styrningen på nationell nivå
  • Förbättra utbytet och användningen av information
  • Öka den operativa förmågan inom organisationer
  • Förstärka forskning innovation och kompetensförsörjning
  • Stärka mobilisering av resurser

Sedan oktober har vi diskuterat förslagen med många aktörer. Mycket har hänt hittills, men mycket återstår. Välkommen till ett seminarium med fokus på de avgörande framtidsfrågorna för Sveriges cybersäkerhet. 

Medverkar gör bland andra: Håkan Buskhe (ordförande projektets styrgrupp) vd FAM, Anne-Marie Eklund Löwinder, Amelsec, Patrik Fältström säkerhetsskyddschef Netnod, Pontus Johnson professor KTH, Hans Lindberg vd Svenska Bankföreningen samt riksdagspolitiker från projektets politiska referensgrupp. Seminariet inleds av IVAs vd Tuula Teeri.

Moderator: Jan Westberg, IVA.

Kontaktinformation

Eva Lagerblad
Projektkoordinator
Telefon 08-791 29 10

Så kan du påverka

Dela

Genom att dela detta seminarium i ditt nätverk hjälper du oss att lyfta dessa viktiga samhällsfrågor.

Delta

Genom att delta i seminariet ökar vi tillsammans vår kunskap i dessa viktiga samhällsfrågor.