Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

Evolution, genetik och genteknik för högstadielärare

Välkommen till IVA och lanseringen av det nya digitala NTA-temat Evolution, genetik och genteknik (EGG) speciellt utvecklat för högstadiet.

Event information

Tid
Plats

IVA Konferenscenter, Grev Turegatan 16, Stockholm

Information

Seminarium: Kostnadsfritt

IVA och NTA Skolutveckling är glada att äntligen kunna bjuda in alla som har varit verksamma och delaktiga i framtagningen av detta tema för att på plats fira tillsammans. Under seminariedelen kommer det nya digitala temat att presenteras. Vi får även ta del av vanliga missuppfattningar inom evolutionen, och de möjligheter som visualiseringar kan erbjuda. Evenemanget avslutas med mingel. Lärare, skolledare och andra intresserade deltar digitalt på seminariedelen.

Program

Inledning
Staffan Truvé och Veronica Bjurulf

Vanliga missuppfattningar om evolutionen och hur vi kan undvika dem 
Presentation av Dan Larhammar, professor vid Uppsala universitet

Det nya digitala temat Evolution, genetik och genteknik 
Temat presenteras av Tina Häggholm från NTA Skolutveckling, Andreas Göransson och Gunnar Höst från Linköpings universitet. Temat är utvecklat i samarbete mellan NTA Skolutveckling, Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA), Visualiseringscenter C och Linköpings universitet. 
Här kan du läsa mer om temat.

Betydelsen av visualiseringar
Presentation av Agneta Gulz, professor i kognitionsvetenskap vid Lunds universitet

Visualiseringar och AI i skolan
Framtidsspaning med Anders Ynnerman, professor vid Linköpings universitet.

Moderator är Pia Linghede, projektledare IVA

NTA Digital har tidigare utvecklat material för två teman, rymden och kroppen, avsedda för årskurs 2-5 respektive 5-7.  Båda består av interaktiva tredimensionella digitala modeller, simuleringar och ett dynamiskt informations- och faktamaterial.

Medverkande:

Veronica Bjurulf

NTA Skolutveckling

Agneta Gulz

Professor i kognitionsvetenskap, Lunds universitet

Andreas Göransson

Linköpings universitet

Tina Häggholm

NTA Skolutvecling

Gunnar Höst

Linköpings universitet

Dan Larhammar

Professor, Uppsala universitet

Pia Linghede (moderator)

Projektledare IVA

Staffan Truvé

Recorded Future AB, IVA-ledamot, Ordförande IVAs styrgrupp NTA Digital

Anders Ynnerman

Professor, Linköpings universitet, IVA-ledamot

Eva Lagerblad

Eva Lagerblad

Koordinator

Teknik och ekonomi

Telefon: 0709-48 06 80