Nätverk

Här presenteras personer från IVAs nätverk: svenska och utländska ledamöter, samt medlemmar i Näringslivsrådet. Många har också flera uppdrag för IVA, till exempel i IVAs projekt eller inom den regionala verksamheten.
Stäng filtrering
 • Näringslivsrådet
 • I Maskinteknik
 • II Elektroteknik
 • III Samhällsbyggnad
 • IV Kemiteknik
 • V Bergs- och materialteknik
 • VI Företagande och ledarskap
 • VII Teknikens grunder och gränsområden
 • VIII Skogsnäringens teknik
 • IX Ekonomi
 • X Bioteknik
 • XI Utbildning och forskning
 • XII Informationsteknik
 • Utländsk ledamot
 • Ekonomi
 • Energi
 • Innovation och entreprenörskap
 • Forsknings- och utbildningspolitik
 • Företagande, ledarskap och organisation
 • Hållbarhet
 • Infrastruktur Samhällsbyggnad
 • IT Digitalisering
 • Teknikutveckling
 • Hälsa och välfärd
 • EU-frågor
 • Kansliet
 • NR Styrelse
 • Presidium
 • Akademikollegiet