Chester Carlsons forskningspris

Chester Carlsons forskningspris delas ut till personer, institutioner eller organisationer för nyskapande forskning, utveckling eller användning av informationsvetenskap, för att främja den vetenskapliga forskningen inom detta område.
chester_carlson_courtesy_of_xerox_corporation.jpg

Pristagare utses av stiftelsens styrelse som önskar förslag på yngre forskare, gärna disputerade sedan några år eller med annan likvärdig och dokumenterad kunskap inom området. God entreprenörsanda är också ett urvalskriterium.

Nominera till priset här

Några tidigare pristagare

  • 2021 Ali Ghodsi, University of California, Berkeley
  • 2020 Peter Hedström, Kungliga Tekniska Högskolan
  • 2015 Shahrouz Yousefi, Linnéuniversitetet
  • 2013 Carina Höglund, Linköpings Universitet
  • 2011 Rüdiger Lincke, Linnéuniversitetet 
  • 2009 Albert Mihranyan, Uppsala Universitet
  • 2007 Adam Dunkels, Swedish Institute of Computer Science

Ledamöter i styrelsen är: Lars-Erik Eriksson, Erik Hagersten, Pontus Johnson och Gösta Lemne.

Svenskamerikanen och uppfinnaren Chester Carlsson lanserade efter många år och stor envishet en helt ny kopieringsteknik för dokument och grundade företaget Xerox — en innovation som väl kan mäta sig med Gutenbergs tryckpress.

Bild: Courtesy of Xerox Corporation