Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

All slags akademisk kunskap är nyttig

Samarbete med universitet bidrar till utvecklingen för Lundqvist Trävaru. IVAs projekt Research2Business passar därför bolagets Vd, Samuel Holmström, som hand i handske.

– Genom att hålla koll på projektets 100-lista med intressant forskning kan jag se hur nyheter kan påverka både vårt företag och samhället. Det är sådant som vi måste förhålla oss till. Personligen är jag dessutom intresserad av att djupdyka i det senaste inom forskning, säger Samuel Holmström.

Med snabbt växande Lundqvist Trävarus byggsystem går det enkelt att bygga garage, fritidshus eller något större. Naturligtvis med trä som material. Bolaget har utvecklat ett interaktivt, webbaserat ritverktyg i 3D. Med det kan kunder, på egen hand, utforma och få priset på byggnaderna.

Samarbete med universitet har sedan 2010 varit en viktig faktor för det framgångsrika Piteåföretaget.

– Då behövde vi få en kunskapsinjektion in i bolaget.

Många av Samuel Holmströms och vice vd Jens Lundqvists kompisar var då nästan färdiga civilingenjörer.

– Dom satt och gjorde låtsasuppgifter, som att analysera en storbanks marknadsföring. Vi utmanade dom: kan ni inte göra något på riktigt i era kurser.

Så blev det. Uppgiften för de nästan färdigbakade civilingenjörerna blev att optimera produktionen för Lundqvist Trävaru.

– Det fick jättegod effekt. Produktionen ökade kraftigt. Studenterna tyckte det var roligt. De såg ju det konkreta resultatet av sitt arbete. Även professorerna var belåtna.

Och på den vägen har det fortsatt. Samuel Holmström anser att all slags akademisk kunskap som studenter har kan användas i projekt i bolaget.

– En blivande sjukgymnast kan kolla ergonomin och en språkvetare kan undersöka hur vårt språkbruk stämmer i förhållande till våra kunder.

Studenter har, menar Samuel Holmström, helt klart en viktig roll i att förvandla kunskap till verklig nytta. Och att förvandla kunskap till nytta är ju kärnan i IVAs projekt.

– Därför är det lätt för mig att engagera mig i projektets och IVAs aktiviteter. Jag tycker det här är roligt.

Förutom 100-listan uppskattar han särskilt projektets årliga möte – R2B Summit. På det får utvalda forskare möta beslutsfattare för innovation och forskning från näringslivet.

– De forskare som kan kommunicera begripligt är de som lyckas bäst. Det gäller rent generellt. Forskarna måste kunna berätta om vilket problem de löser och ha en god uppfattning om vem som är villig att betala för det.

Det är inte bara på R2Bs Summit som det som presenteras är kvalitetsgranskat. Det gäller i lika hög grad för de forskningsprojekt och startup-företag som kvalificerar sig för 100-listan.

– Kvaliteten är viktig för förtroendet. Den får inte urholkas. Jag kan tycka att det rent av är bra om inte alla forskare som söker kommer med. Det är inte deras forskning det är fel på. Däremot har de inte tillräckliga insikter om kommersialisering, säger Samuel Holmström.

IVAs 100-lista

IVAs årliga 100-lista lyfter fram en mångfald av forskningsprojekt från svenska lärosäten, på aktuella teman. Alla med potential att skapa nytta, genom kommersialisering, affärs- och metodutveckling eller samhällspåverkan. 

Genom att bygga broar mellan forskningsvärlden och näringslivet ger vi forskning med potential att förändra världen större möjlighet att omsättas till faktisk nytta.

Till IVAs 100-lista