Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

Bättre vård med digital tolk

Nystartade Care to Translate var ett av projekten på IVAs allra första 100-lista 2019. I dag har appen som löser språkproblem i vården mer än 700 000 användare i 195 länder.

Maja på mottagning

Maja Magnusson, vd och medgrundarna Care to Translate. 

En man kommer in på akuten med huvudskador efter att ha fallit från en hög byggställning. Han talar bara polska, men det finns inte tid att tillkalla tolk. Lösningen är en app som sjuksköterskan har i mobilen. Via den får mannen viktig information och kan svara på kritiska frågor på sitt hemspråk.

Det är ett av många exempel på hur vår app gjort enorm skillnad, säger Maja Magnusson.

Hon är en av grundarna och vd för Stockholmsföretaget Care to Translate. Företaget har utvecklat ett digitalt komplement till mänskliga tolkar som översätter medicinska termer och fraser mellan 45 språk.

Vem som helst som vill göra sig förstådd på främmande språk i tal och text kan ladda ner en gratisversion. För vården finns en mer avancerad betalversion med större innehåll som kan skräddarsys efter behov. En röntgenavdelning kan välja fraser för just röntgen och lägga till specialfrågor för röntgenpatienter. En akutavdelning kan anpassa innehållet för att passa barn eller vuxna.

Totalt har appen laddats ner mer än 700 000 gånger i 195 länder. Antalet betalande kunder i form av till exempel regioner eller sjukhus är uppe i 600 och antalet växer, berättar Maja Magnusson.

– Våra största marknader är Norge och Sverige, men behovet finns över hela världen och vi har precis fått våra första kunder i USA och Kanada.

Att patient och vårdpersonal inte förstår varandra är ett stort problem och ibland finns varken tid eller möjlighet att kalla in en tolk. Att genomföra undersökningen skapar risk för missförstånd. I vissa fall skickas patienten hem och får boka ny tid med tolk på plats.

– Här kan appen spara både tid och pengar. Den förenklar också arbetssituationen för personalen och gör att de känner sig tryggare i kommunikationen med patienten, säger Maja Magnusson.

Idén föddes ur ett verkligt behov. På sin praktik som läkarstudent på Karolinska institutet slogs Linus Kullänger av de stora kommunikationsproblemen inom vården. Tillsammans med några andra läkarstudenter utvecklade han en första, enkel översättningsapp med 40 medicinska fraser på fem språk. Utan någon marknadsföring fick den snabb spridning och 2018 grundades Care to Translate.

Året därefter kom de med på IVAs första 100-lista som hade temat digitalisering.

citat tecken

– I den tidiga fasen betyder den typen av erkännande väldigt mycket.

- Vi hamnade i rampljuset och det hjälpte oss att få finansiellt stöd, säger Maja Magnusson.

I fyra olika rundor har företaget tagit in knappt 40 miljoner i riskkapital. Bland ägarna finns bland annat finansmannen Claes Dinkelspiel och vårdföretaget Capios tidigare vd Per Båtelson.

Tillsammans med kunderna pågår ett ständigt arbete med att utöka antalet medicinska fraser och lägga till nya språk. Arbetet görs med hjälp av den senaste tekniken, men innan en ny term eller fras läggs till i appen valideras den genom ett stort nätverk av medicinska översättare. Kvalitetssäkringen gör att Care to Translate skiljer sig från andra översättningstjänster, som Google translate, som ibland gör fel.

– Ett ord som översätts fel gör att hela meningen blir fel. Det vill vi undvika. Vi anpassar också översättningarna till olika kulturer, till exempel om det skiljer sig om du talar till en kvinna eller en man. På vissa språk har det stor påverkan, säger Maja Magnusson.

Fakta: Care to Translate

Gör: Översättningsapp för vården.

Startår: 2018

Antal anställda: 15

Med på IVA:s 100-lista: 2019

Koppling till lärosäte: Karolinska institutet

Riskkapital: Knappt 40 miljoner från affärsänglar.

illustration mobil med översatta fraser

IVAs 100-lista

IVAs årliga 100-lista lyfter fram en mångfald av forskningsprojekt från svenska lärosäten, på aktuella teman. Alla med potential att skapa nytta, genom kommersialisering, affärs- och metodutveckling eller samhällspåverkan. 

Genom att bygga broar mellan forskningsvärlden och näringslivet ger vi forskning med potential att förändra världen större möjlighet att omsättas till faktisk nytta.

Till IVAs 100-lista

Vill du få vårt nyhetsbrev?

Aktuellt från IVA mailas varannan tisdag och ger dig senaste nytt om vad vi gör - och inbjudningar till alla våra evenemang.