Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

Branschrapporter: Resurseffektiva affärsmodeller

IVA-projektet Resurseffektiva affärsmodeller har presenterat sina analyser och slutsatser i branschvisa sammanställningar, för branscherna insatsvaror, infrastruktur, kapital- och sällanköpsvaror, konsumentprodukter samt livsmedel.

Här kan du ta del av samtliga branschrapporter från projektet Resurseffektiva affärsmodeller

I rapporterna ingår såväl den grundläggande lägesbeskrivningen och framtidsanalysen för branscherna och därmed förknippade förslag till affärsmodeller. Dessutom föreslås ett antal policyåtgärder inför framtiden, och branscherna lägger fram sin vision för ökad resurseffektivitet inför framtiden.

Mycket återstår att göra, men dessa rapporter ger några förslag till hur resurseffektiviteten kan öka inför framtiden. 

Konsumentprodukter – en branschrapport

Livsmedel – en branschrapport

Insatsvaror – en branschrapport

Kapitalvaror – en branschrapport

Infrastruktur – en branschrapport