Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

Resurseffektiva affärsmodeller

Den globala befolkningsökningen och en växande medelklass ökar trycket på att hantera jordens resurser på ett nytt sätt. Näringslivet har alla förutsättningar att spela en nyckelroll i denna förändringsprocess. Genom att utveckla resurseffektiva och lönsamma affärsmodeller bidrar de till uthållig, hållbar tillväxt. Detta har behandlats inom projektet Resurseffektiva affärsmodeller – stärkt konkurrenskraft.

citat tecken

Resurseffektiva affärsmodeller innebär stora möjligheter för svenska innovativa företag att ytterligare stärka konkurrenskraften.

Anders Narvinger, styrgruppsordförande

Om projektet

Resurseffektiva affärsmodeller

Projektperiod: 2014-2016

Styrgruppsordförande: Anders Narvinger

Projektledare: Caroline Ankarcrona

Finansiärer: Vinnova, Tillväxtverket, MISTRA, Naturvårdsverket och Teknikföretagen.

Den globala befolkningsökningen och en växande medelklass ökar trycket på att hantera jordens resurser på ett nytt sätt. Näringslivet har alla förutsättningar att spela en nyckelroll i denna förändringsprocess. Genom att utveckla resurseffektiva och lönsamma affärsmodeller bidrar de till uthållig, hållbar tillväxt.

Projektet Resurseffektiva affärsmodeller – stärkt konkurrenskraft har arbetat inom två huvudområden:

  • Stimulera framväxten av nya affärsmodeller med inbyggd resurseffektivitet som maximerar resursernas värde. Projektet vill även lyfta fram exempel på affärsmodeller för resurseffektivitet inom olika branscher.
  • Identifiera områden för policyutveckling för affärsmöjligheter i anslutning till resurseffektivitet och som stimulerar utveckling av sådana affärsmodeller. Projektet ska presentera förslag på policyutveckling som leder fram till att Sverige år 2050 blir den ledande nationen för ett resurseffektivt samhälle.

Projektet har engagerat cirka 45 företag inom fem branscher (insatsvaror, infrastruktur, kapitalvaror, konsumentprodukter och livsmedel) samt en analysgrupp kring styrmedel.

Styr- och arbetsgrupper

Resurseffektiva affärsmodeller

Rapporter