Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

Debatt: Stoppa slöseriet med kritiska metaller

Vi måste på allvar börja fokusera på att skapa cirkulära flöden av kritiska metaller och mineral. Det är inte bara en fråga om resurs­effektivitet och miljö­hänsyn utan även om att skapa nya jobb. Behovet lyfts av IVAs vd Tuula Teeri och ledamot Mikael Dahlgren i ett debattinlägg i SvD, utifrån rapporten Cirkulära flöden för att möta ökade behov av metaller och mineral. 

 Bild från invigningen av Stena Recyclings återvinnings­anläggning för litiumjon­batterier
Foto: Johan Nilsson/TT

Sverige och Europa står inför en akut utmaning. Omställningen till ett fossilfritt samhälle kräver enorma mängder kritiska metaller och mineral. Att enbart förlita sig på traditionell gruvbrytning är varken hållbart eller tillräckligt för att möta de ökade behoven. Vi måste på allvar börja fokusera på att skapa cirkulära flöden av dessa resurser.

I ett debattinlägg undertecknat IVA-ledamot Mikael Dahlgren, arbetsgruppsordförande i IVAs projekt Vägval för metaller och mineral och IVAs vd Tuula Teeri betonas viketen av att agera nu för att säkerställa en hållbar framtid med kritiska metaller och mineral.

För att förenkla återanvändning och material­återvinning föreslår IVA att regeringen:

  • Verkar för att avfalls­lagstiftningen inom EU och Sverige förbättras och harmoniseras avseende cirkularitet. Det är i dag svårt att transportera avfall mellan länder i EU vilket försvårar stordrifts­fördelar av material­återvinning gällande många kritiska metaller.
  • Satsar på utbildning, forskning och innovation inom bland annat cirkulär design, cirkulära affärs­modeller, tekniker för demontering/separering, nya material­återvinnings­tekniker och spårbarhet genom värdekedjan över tid. Att avsätta en miljard i forsknings- och innovations­proposition för att förbättra cirkulariteten skulle vara en bra start.
  • Utreder hur företag som förlänger livslängden på produkter kan premieras genom sänkta kostnader, tar bort Sveriges kemikalie­skatt på importerad begagnad elektronik, verkar för krav på mer cirkularitet i offentliga upphandlingar samt stöttar krav på reparerbarhet för fler produkter inom EU.
  • Stimulerar standardiserings­arbete för att främja cirkulära flöden. Det behövs exempelvis material­standarder för återvunnet material som både förädlings- och återvinnings­branscherna kan förhålla sig till.

Läs hela debattinlägget, publicerat på SvD Debatt den 23 april 2024, här

Vill du få vårt nyhetsbrev?

Aktuellt från IVA mailas varannan tisdag och ger dig senaste nytt om vad vi gör - och inbjudningar till alla våra evenemang.