Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

FoU-barometern 2023

IVAs FoU-barometer 2023 visar att det är det är fortsatt svårt för forskningsintensiva företag i Sverige att hitta rätt kompetens inom forskning och utveckling (FoU). Särskilt utmanande är det inom digitalisering och grön omställning.

Foto: Ericsson

Forsknings- och teknikchefer anser att tillgång på kompetens fortsatt är den viktigaste faktorn. I årets undersökning svarar 52 procent av cheferna att det är ”svårt” eller ”mycket svårt” att hitta FoU-personal. Bland de 25 storföretag med flest FoU-anställda är andelen högre, 60 procent. Det är främst på kompetensområdet FoU-cheferna vill se förbättringar. Betyget för kompetenstillgången i Sverige är 3,5 på en femgradig skala, vilket är något lägre än de tre senaste åren då betyget legat på 3,6.  

citat tecken

– Sverige behöver fler ingenjörer, utan rätt kompetens och ett starkt forsknings- och innovationssystem hämmas tillväxten. Detta kan göra att företagen tvingas flytta sin forskning och utveckling utomlands. En viktig pusselbit är att vi intensifierar satsningar för att väcka intresset för teknik och naturvetenskap hos unga.

Tuula Teeri, vd för IVA.

Stabilt innovationsklimat  

FoU-chefernas övergripande bild av det svenska innovationsklimatet har inte ändrats varken till det bättre eller sämre under de senaste fem åren. Omkring 60 procent anser att Sverige har ”bra” förhållanden för att bedriva FoU. Cirka 10 procent svarar ”mycket bra”. En fjärdedel anser att de ”varken är bra eller dåliga”. Endast en mindre grupp svarar att de är ”dåliga”. Positiva faktorer som lyfts fram är ”stabilt juridiskt system”, ”patentskydd” och ”ett öppet och demokratiskt samhällsklimat”.

Andra fördelar som FoU-cheferna lyfter fram är bra levnadsförhållanden och ett bra samarbete mellan företag, akademi och myndigheter. 

Det faktum att det kan finnas kostnadsfördelar med att bedriva utveckling i Sverige är också något som fler tar upp i årets undersökning jämfört med tidigare år. Betyget för ”forskningspolitik” har däremot sjunkit från 3,3 förra året till 3,1 i år. FoU-cheferna efterlyser från politiken bland annat långsiktiga spelregler och en tydlig forsknings- och utvecklingsstrategi. 

– När det gäller svensk forsknings- och innovationspolitik så ser jag det som väldigt positivt att regeringen utökar satsningen ingenjörsutbildningarna. Men samtidigt är det oroande att de aviserar neddragningar som gäller finansieringen av forskning och innovation, som särskilt berör Sveriges innovationsmyndighet Vinnova, säger Tuula Teeri 

Svenska FoU-chefer: så får Sverige ett bättre FoU-klimat 

  • Stärk forskning i samverkan mellan företag och akademi. 
  • Satsa på ingenjörsutbildningarna och fokusera på inriktningar med kompetensbrist.  
  • Öka satsningarna på matematik och naturvetenskap i grund- och gymnasieskolan. 
  • Skapa incitament för att öka andelen som forskar vidare efter grundutbildning.  
  • Förenkla och snabba på processen för att anställa utländska experter. 
  • Mer långsiktiga spelregler och en tydlig forsknings- och utvecklingsstrategi från politiken.  

Ericsson har flest FoU-anställda

En betydande andel av FoU-anställda i Sverige är koncentrerade till ett antal stora koncerner. Flest anställda inom FoU har telekomföretaget Ericsson följt av försvarskoncernen Saab och biltillverkaren Volvo Cars.

Företag

Antal FoU-anställda i Sverige

1 Ericsson

10 500

2 Saab AB

9 000

3 Volvo Cars

8 500

4 AB Volvo

7 300

5 Scania

5 522

6 Astra Zeneca

2 100

7 Tetra Pak

1 300

8 Spotify

1 289

9 Epiroc

853

10 GKN Aerospace

670

Källa: De respektive företag som svarat på FoU-barometern. 

 

Rapportens omslag

IVAs FoU-Barometer 2023

Presentation av FoU-barometern 2023

Om FoU-barometern 

FoU-barometern har genomförts sedan 2019 och bygger på en enkät om det svenska klimatet för forskning och utveckling, FoU, som i år har besvarats av 76 FoU-chefer i svenskt näringsliv. Tio av dem har djupintervjuats. Tillsammans har företagen i undersökningen cirka 58 000 FoU-anställda i Sverige, vilket motsvarar 75 procent av alla FoU-anställda i företagssektorn i jämförelse med de senaste siffrorna från SCB. Bland deltagarna finns några av företagen med flest FoU-anställda i Sverige inklusive Ericsson, Saab, Volvo Cars, Scania, AB Volvo, och AstraZeneca. 

Näringslivets FoU-investeringar - tidigare rapporter

Vill du få vårt nyhetsbrev?

Aktuellt från IVA mailas varannan tisdag och ger dig senaste nytt om vad vi gör - och inbjudningar till alla våra evenemang.