Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

Näringslivets FoU-investeringar

Projektet lanserar en årlig FoU-barometer som belyser hur företag ser på FoU-investeringsklimatet i Sverige, och synliggör utvecklingen av investeringarna över tid. IVAs FoU-barometer ska förbättra möjligheterna att förstå utvecklingen, och utgöra underlag för åtgärdsförslag som kan bidra till att öka Sveriges attraktionskraft för investeringar i FoU.

citat tecken

FoU är en av de allra viktigaste frågorna för Sverige som nation. Det är framtiden för svensk industri, och utan industrin har vi ingen som betalar för välfärden.

Pontus de Laval, styrgruppsordförande
Om projektet

Näringslivets FoU-investeringar

Projektperiod: 2019-

Projektledare: Hampus Lindh

Styrgruppsordförande: Pontus de Laval

Finansiärer: Stiftelsen för strategisk forskning, Vinnova, Rise, Teknikföretagen, Svenskt Näringsliv, Sveriges Ingenjörer, Naturvetarna och IKEM – Innovations och kemiindustrierna i Sverige.

FoU-barometern har genomförts sedan 2019 och bygger på en enkät om det svenska klimatet för forskning och utveckling, FoU, som besvaras av FoU-chefer i svenskt näringsliv. I tillägg till enkäten genomförs ett antal djupintervjuer.

Tillsammans har företagen i 2022 års undersökning cirka 54 500 FoU-anställda i Sverige, vilket motsvarar 72 procent av alla FoU-anställda i företagssektorn i jämförelse med de senaste siffrorna från SCB. Bland deltagarna finns några av företagen med flest FoU-anställda i Sverige inklusive Ericsson, Saab, Volvo Cars, Scania, AB Volvo, och Astra Zeneca.

Styrgrupp

Rapporter

Kontakt

Hampus Lindh

Projektledare

Forskning, utbildning och innovation

Telefon: 0705 - 66 26 96