Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

Näringslivets FoU-investeringar

Projektet lanserar en årlig FoU-barometer som belyser hur företag ser på FoU-investeringsklimatet i Sverige, och synliggör utvecklingen av investeringarna över tid. IVAs FoU-barometer ska förbättra möjligheterna att förstå utvecklingen, och utgöra underlag för åtgärdsförslag som kan bidra till att öka Sveriges attraktionskraft för investeringar i FoU.

citat tecken

FoU är en av de allra viktigaste frågorna för Sverige som nation. Det är framtiden för svensk industri, och utan industrin har vi ingen som betalar för välfärden.

Pontus de Laval, styrgruppsordförande

Om projektet

Näringslivets FoU-investeringar

Projektperiod: 2019-

Projektledare: Michael Jacob

Styrgruppsordförande: Pontus de Laval

Finansiärer: Stiftelsen för strategisk forskning, Vinnova, Rise, Teknikföretagen, Svenskt Näringsliv, Sveriges Ingenjörer, Naturvetarna och IKEM – Innovations och kemiindustrierna i Sverige.

FoU-barometern har genomförts sedan 2019 och bygger på en enkät om det svenska klimatet för forskning och utveckling, FoU, som besvaras av FoU-chefer i svenskt näringsliv. I tillägg till enkäten genomförs ett antal djupintervjuer.

Styrgrupp

Pontus de Laval, Saab (Ordförande)
Emil Görnerup, Svenskt Näringsliv
Lena Svendsen, IKEM
Lars Hultman, SSF
Patrik Sandgren, Teknikföretagen
Per Klingbjer, Naturvetarna
Anders Lindberg, Tilia
Göran Marklund, Vinnova
Monica Ringvik, RISE
Anna Sandström, Astra Zeneca

Rapporter

Michael Jacob

Michael Jacob

Policychef

Telefon: 0720 - 70 90 91