Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

FoU-barometern 2020

Färre FoU-chefer ger det svenska FoU-klimatet högsta betyg. Andelen som anser att det är ”bra eller ”mycket bra” har minskat med drygt tio procentenheter jämfört med 2019, visar IVAs andra FoU-barometer. Kompetens inom viktiga framtidsområden är fortsatt en bristvara.

Sammanfattning

Försämrat FoU-klimat i coronatider

2020 har präglats av coronapandemin. Även forskning och utveckling, FoU, har drabbats, visar IVAs andra årliga FoU-­barometer.

Coronakrisen slår väldigt olika beroende på bransch. Fordonsindustrin har drabbats hårdast med produktionsstopp och neddragningar visar FoU-barometerns intervjuer med forskningsansvariga. Samtidigt finns det digi­tala tjänsteföretag som ökat försäljningen och nyanställer utvecklare.

Men inget företag är opåverkat. Distans­arbete leder till nya arbetssätt på gott och ont. Å ena sidan kan det öka effektiviteten. Å andra sidan ”minskar det innovativa snacket” som en av FoU-cheferna uttrycker det.

Om ett vaccin dröjer och krisen blir långvarig finns det oro för konsekvenserna. Före­tagen understryker att FoU är ett måste för att komma ur krisen och att satsningar inom framtidsområden som digitalisering och elektrifiering måste värnas.

Att Sverige har ett bra klimat för FoU är därmed avgörande. Sverige tillhör sedan länge de länder som satsar mest på FoU i förhållande till BNP och av den svenska FoU:n står näringslivet för 71 procent enligt SCB.

FoU-barometern 2020