Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

Goda exempel visar vägen - summering IVAs Smart industri 2022

IVAs projekt Smart industri startade 2016, initialt baserat på Siemens dåvarande nordenchef Ulf Troedssons idé att genom en tävling uppmärksamma små och medelstora företags digitalisering. Idag är digitalisering allt oftare en naturlig del av den dagliga verksamheten. Men skillnaderna mellan företag är stora, och utmaningarna för att lyckas många.

Två händer som håller upp en mobil i fotoläge.
Smart industri, ett IVA projekt

Smart industri 2016-2022

Summering augusti 2022

Tillväxtverket gick in som projektet första huvudfinansiär, när de 2016 fick regeringens uppdrag att realisera Smart industri – en nyindustrialiseringsstrategi för Sverige (Näringsdepartementet 2015). Strategin syftade till att stimulera små och medelstora företags digitala transformation, bland annat genom att uppmärksamma och sprida goda exempel – vilket var helt i linje med Siemens ursprungliga idé om en företagstävling.

Fler finansiärer, och en lång rad företag, organisationer och personer anslöt sig snabbt och har genom sitt stöd och stora engagemang varit en avgörande nyckel till genomförandet av projektets olika aktiviteter.

När vi summerade projektets första fas i februari 2019 hade vi träffat runt 1500 företrädare för små och medelstora företag och andra engagerade i deras digitaliseringsresa under B2B-forum, studiebesök, seminarier och rundabordssamtal i hela landet. Vi hade genom dem också lärt oss mycket om utmaningarna för små och medelstora företag i arbetet med att dra nytta av digitaliseringens möjligheter, och kunnat bidra till att möta utmaningarna genom att belysa dem i offentlig debatt och direkt dialog med ansvariga politiker och myndigheter.

Det stora engagemanget från finansiärer och samarbetspartners möjliggjorde en fortsättning och andra fas av projektet. Vi hann genomföra ytterligare några regionala B2B-forum, innan pandemin slog till och vi fick ställa om. Fysiska träffar ersattes under en lång period av digitala, och inplanerade studieresor fick kompenseras med virtuella företagsbesök. I takt med att restriktionerna så småningom lättade något kunde vi genomföra ett tvådagars studiebesök i Stockholmsområdet hösten 2021, och en studieresa till Östergötland våren 2022, tillsammans med pristagarna i vår företagstävling.

Sedan starten av projektet har vi nu utsett sex vinnare, och delat ut nio hedersomnämnanden, i den årliga företagstävlingen Smart industri som syftar till att stimulera företags digitala transformation genom att lyfta fram goda exempel. Tävlingen har blivit alltmer etablerad för varje år, och det är glädjande att se vilken betydelse tävlingen har kommit att få för de företag som utses till finalister och pristagare.

Under projektets gång har vi på nära håll kunnat följa den enorma utveckling som har skett när det kommer till digitalisering av svensk industri. Idag är digitalisering i allt högre grad snarare en naturligt integrerad del av den dagliga verksamheten än en enskild fråga att arbeta separat med. Mångas fokus ligger nu på att nyttja digitaliseringen som en möjlighet att förfina, eller komma på helt nya, affärsmodeller och inte minst för att genomföra förbättringar ur ett hållbarhetsperspektiv.

Samtidigt är skillnaderna mellan företag och dess förutsättningar fortfarande stora, och utmaningarna för att lyckas många. Att, som vi gjort i IVAs Smart industri, lyfta fram förebilder och skapa förutsättningar för företag att mötas och lära av varandra över lands-, storleks- och branschgränser har visat sig ha positiva effekter. Behovet av den typen av aktiviteter är fortsatt stort.  

Även om vi nu avslutar just detta projekt, har IVA ambitionen och viljan att i någon form fortsätta arbetet med att stimulera små och medelstora företags digitalisering. Inte minst med koppling till den så nödvändiga gröna omställningen. Vi vet också att många med oss hoppas på att företagstävlingen ska leva vidare och växa. Tills vi vet mer om formerna för det, fortsätt gärna sprida de goda exemplen och var generösa med era erfarenheter och lärdomar. Den digitala resan fortsätter.

Johan Weigelt, Akademisekreterare & vice vd IVA, juryordförande företagstävlingen Smart industri (till och med 2022)

Vill du få vårt nyhetsbrev?

Aktuellt från IVA mailas varannan tisdag och ger dig senaste nytt om vad vi gör - och inbjudningar till alla våra evenemang.