Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

IVA delar ut 1,5 miljoner till utlandsstudier

Sju unga forskare och studerande bosatta i Sverige tilldelas stipendier på totalt 1,5 miljoner kronor. Stipendiet ska användas för studier och forskning utomlands. Stipendierna delas ut av Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) och Hans Werthénfonden. Stipendiet är på cirka 100 000–200 000 kronor per person.

Årets stipendiater i IVAs trädgård - gruppbild

Sedan Hans Werthénfonden instiftades år 1990 har nu totalt 505 stipendier delats ut till ett totalt värde av 59,2 miljoner kronor.

Årets stipendiater

Stipendiater Hans Werthénfonden 2023

Från vänster till höger: David Bornudd, Samira Dorri, Olivia Belding, Nathalie Silva, Nurit Nobel, Lisa Hildebrand, Joseph Agnew. 

Joseph Agnew 
MBA-utbildning, INSEAD, Frankrike: Målet med studierna är att bredda förståelsen för marknadens dynamik, samt utveckla den egna kompetensen och ledaregenskaper och i förlängningen stödja Sveriges viktiga omställning mot en mer hållbar framtid.

Olivia Belding 
LL.M-utbildning, Columbia Law School, USA: Genom utbildningen är målet att få den unika kunskapen som krävs för att kunna bidra till den svenska marknaden. En ökad förståelse för vilka legala utmaningar som uppstår när man ska stödja förvärv samt expanderande bolag i USA.

David Bornudd 
LL.M-utbildning, Harvard University, USA: Fokus för studierna kommer att ligga på att analysera den tvärvetenskapliga korsningen som uppstår i konkurrens- och dataskyddsrätten. Målet är sedan att kunna tillämpa denna kunskap inom doktorandforskning och undervisning i Sverige.

Samira Dorri 
Doktorand, ISIS Neutron and Muon Source, Storbritannien: Studierna ska ge erfarenhet av att utveckla neutroninstrumentering och därigenom öka förståelsen för neutronoptik och instrumentering. Målet med studierna är att bidra till utvecklingen av strållinjer på ESS.

Lisa Hildebrand 
MBA-utbildning, Harvard University, USA: Stipendiet ska användas till att läsa en master i Public Health (MPH) med fokus på epidemiologiska studier. Målet är att lära grunderna inom epidemiologisk forskning och implementera dem i framtida projekt i Sverige. Dessutom kommer erfarenheterna från det amerikanska sjukvårdssystemet att ge värdefulla insikter med tanke på dess stora skillnader jämfört med det svenska sjukvårdssystemet.

Nurit Nobel 
Post dok, Harvard University, USA: Stipendiet kommer användas till experimentell forskning för att undersöka sätt att främja ett mer hållbart konsumentbeteende. Särskilt intressant är skärningspunkten mellan ekonomiska belöningar och identitet. Projektet kommer att involvera fältexperiment i samarbete med industripartners, inklusive en stor bank och ett flygbolag.

Nathalie Silva 
Doktorand, Royal Melbourne Institute of Technology, Australien: Den forskning som stipendiet bekostar kommer användas till deltagande av ett forskningsprojekt som syftar till att minska matsvinnet i leverantörskedjor. Målet är att öka intäkterna och marknadstillväxten för livsmedelsföretag, minska resursslöseri och matsvinn, samt reducera utsläppen av växthusgaser genom minskad användning av förpackningar.

Se fler foton på stipendiater och stipendie-utdelning

Om Hans Werthénfonden

Hans Werthénfonden har sedan 1990 delat ut totalt 59,2 miljoner kronor till 505 stipendiater. Stipendiet avser ett års vetenskapligt arbete på post dok- eller doktorandnivå, MBA- eller LL.M-studier i en kvalificerad internationell miljö. Stipendiet är på cirka 100 000–400 000 kronor. Den som ansöker ska vara cirka 25–35 år och ha en akademisk examen, helst lägst på masternivå men gärna doktorsexamen, företrädesvis inom områdena teknik/naturvetenskap eller ekonomi/juridik.

Läs mer om Hans Werthénfonden och hur du gör för att ansöka

Vill du få vårt nyhetsbrev?

Aktuellt från IVA mailas varannan tisdag och ger dig senaste nytt om vad vi gör - och inbjudningar till alla våra evenemang.