Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

Hans Werthénfonden

Hans Werthénfonden delar varje år ut ett antal stipendier för ett års vetenskapligt arbete på postdok- eller doktorandnivå, MBA- eller LL.M.-studier i en kvalificerad internationell miljö.

Om stipendiet

Hans Werthén var både som ingenjör och företagsledare en resultatorienterad förnyelseskapare. De stipendier som bär hans namn har till syfte att ge unga akademiker möjlighet att utvecklas i andra länder och återvända med nya kunskaper och erfarenheter som kan komma till nytta i industrin, näringslivet eller universitetsvärlden i Sverige.

Sedan Hans Werthénfonden instiftades år 1990 har nu totalt 511 stipendier delats ut till ett totalt värde av ca 61 miljoner kronor.

Stipendiet avser ett års vetenskapligt arbete på postdok- eller doktorandnivå, MBA- eller LL.M.-studier i en kvalificerad internationell miljö.

Stipendiet är på 100 000–400 000 kronor och i allmänhet är sökande cirka 25–35 år gamla. Du som ansöker bör ha en akademisk examen, helst lägst på masternivå men gärna doktorsexamen, företrädesvis inom områdena teknik/naturvetenskap eller ekonomi/juridik.

En styrelse utser stipendiater. Ledamöter av styrelsen är Marcus Wallenberg (ordförande), Marianne Feledy Werthén, Sara Mazur, Hans Stråberg, Carl-Henric Svanberg, Astrid Söderbergh Widding och Victoria Van Camp samt suppleanten Magnus Breidne (huvudsekreterare).  

Nästa ansökningsperiod: 7 januari–7 mars 2025.

Beslut om 2024 års stipendiater fattas vid fondens styrelsemöte i maj och besked lämnas därefter skriftligen till de sökande. 

Har du frågor om stipendiet? Maila gärna direkt till hw@iva.se

Så ansöker du

Hitta all information om hur du ansöker om stipendium från Hans Werthénfonden.

Utbetalning och rapportering

Information för dig som har beviljats stipendium från Hans Werthénfonden.