Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

Hans Werthénfonden

Hans Werthénfonden delar varje år ut ett 15-tal stipendier för ett års vetenskapligt arbete på postdoc- eller doktorandnivå, MBA- eller LL.M-studier i en kvalificerad internationell miljö. Beslut om 2023 års stipendiater meddelas under maj månad. Nästa ansökningsperiod öppnar under januari 2024. 

Om stipendiet

Hans Werthén var både som ingenjör och företagsledare en resultatorienterad förnyelseskapare. De stipendier som bär hans namn har till syfte att ge unga akademiker möjlighet att utvecklas i andra länder och återvända med nya kunskaper och erfarenheter som kan komma till nytta i industrin, näringslivet eller universitetsvärlden i Sverige.

Stipendiet avser ett års vetenskapligt arbete på postdoc- eller doktorandnivå, MBA- eller LL.Mstudier i en kvalificerad internationell miljö.

Stipendiet är på 100 000–200 000 kronor. Den som ansöker ska vara cirka 25–35 år och ha en akademisk examen, helst lägst på masternivå men gärna doktorsexamen, företrädesvis inom områdena teknik/naturvetenskap eller ekonomi/juridik.

En styrelse utser stipendiater. Ledamöter av styrelsen är: Marcus Wallenberg, ordförande, Carl-Henric Svanberg, Marianne Feledy Werthén, Pam Fredman, Hans Stråberg, Victoria Van Camp, Sara Mazur (suppl.) samt Magnus Breidne, Fondens huvudsekreterare (suppl.). 

Har du frågor om stipendiet? Maila gärna direkt till hw@iva.se