Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

Bråttom att möta ökat cyberhot

Den stora it-attacken mot den finska it-leverantören Tietoevry visar hur sårbart och beroende vårt samhälle är av fungerande it-system. Det aktualiserar att mer behöver göras för att stärka säkerheten. I februari invigs Sveriges nya cybercampus, som var ett av de förslag som IVA presenterade i projektet Cybersäkerhet för ökad konkurrenskraft förra året. Flera viktiga åtgärder är på väg att genomföras, men mycket återstår. Det menar Håkan Buskhe, IVA-ledamot och styrgruppsordförande för projektet.

–  Vi ser nu att några av IVAs förslag håller på att bli verklighet. Den 7 februari invigs Sveriges nya cybercampus som ska bli ett nationellt samarbete mellan flera universitet, forskningsinstitut, myndigheter och företag över hela Sverige. Att man genom detta kraftsamlar tror jag kommer bli oerhört betydelsefullt för Sveriges cybersäkerhet, men mer behöver göras, säger Håkan Buskhe 

Mycket att lära av andra länder 

Under åren 2021–2023 genomfördes IVAs projekt Cybersäkerhet för ökad konkurrenskraft. Projektet konstaterade att Sverige har mycket att lära av andra länder. Det politiska ledarskapet är tydligare och cybersäkerhetsstrategierna genomförs på ett helt annat sätt än i Sverige. De nationella cybersäkerhetscentren har en nyckelroll och kontakterna med näringslivet är centrala delar i arbetet. Andra länder satsar också mer på kompetensområdet. 

citat tecken

Det behövs större politisk handlingskraft, effektivare informationsutbyte och riktade satsningar på kompetensförsörjning.

- Det svenska cybersäkerhetscentret har inte utvecklats som det var tänkt och är tyvärr fortfarande under utredning. Sverige kan snabbt förbättra cybersäkerhetsarbetet genom att införa viktiga åtgärder som redan prövats lyckosamt i andra länder, menar Håkan Buskhe. 

Mer behöver göras och det är akut 

IVA presenterade i rapporten Cybersäkerhet för ökad konkurrenskraft (oktober 2022) ett antal förslag på åtgärder för att stärka Sveriges cybersäkerhet och konkurrenskraft. Vissa av åtgärderna är genomförda, medan andra återstår. IVA föreslog bland annat att styrningen på nationell nivå behöver förbättras. Sedan förslaget presenterades har det idag etablerats en nationell säkerhetsrådgivare inom Regeringskansliet. Ministern för civilt försvar har även fått ett tydligt utpekat ansvar för hanteringen av cybersäkerhetsfrågor och har initierat arbetet att utforma en ny cybersäkerhetsstrategi.  

- Det är bra att arbetet har påbörjats, men mer behöver göras och det är akut. Vi ser cyberincidenter praktiskt taget varje vecka som får stora konsekvenser för samhället. Därför behöver regeringen satsa mer resurser för att den nya strategin ska kunna genomföras, säger Håkan Buskhe 

- Ett annat viktigt förslag från IVA är att det ska tillsättas en haverikommission för cyberincidenter. Det är nödvändigt för att vi på riktigt ska kunna lära oss av tidigare incidenter. Alltså vad, hur och varför det inträffade samt vad vi kan ta med oss för lärdomar från det. Dagens incidentrapporteringssystem ger inte tillräcklig återkoppling.  

- En haverikommission för cyberincidenter skulle öka medvetenheten och kunskapen hos beslutsfattare inom både myndigheter och företag. Cybersäkerhetsfrågor är verksamhetskritiska och måste därför hanteras av ledningen. Det kan inte bara vara en fråga för it-avdelningen, säger Håkan Buskhe 

Om IVAs projekt Cybersäkerhet för ökad konkurrenskraft 

Projektet, verksamt 2021-2023, fokuserade på hur privata och offentliga verksamheter kan stärka sin förmåga att möta cyberhot och vad som krävs för att förbättra cybersäkerheten i Sverige. 

I projektets slutredovisning ges en sammanfattande bild av projektets arbete, förslag, publika aktiviteter och de många personer som har bidragit till projektets analyser, slutsatser och förslag.

Lär mer om projektet och dess förslag

Om Håkan Buskhe

Håkan Buskhe har en civilingenjörsutbildning från Chalmers och är idag vd för FAM. Håkan Buskhe är tidigare koncernchef och vd för Saab och E.ON.

Håkan Buskhe är ledamot av IVA sedan 2020, och var styrgruppsordförande för IVAs projekt Cybersäkerhet för ökad konkurrenskraft 2021-23. Sedan den 1 januari 2024 är han ordförande för styrelsen för IVAs Näringslivsråd.

Vill du få vårt nyhetsbrev?

Aktuellt från IVA mailas varannan tisdag och ger dig senaste nytt om vad vi gör - och inbjudningar till alla våra evenemang.