Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

IVAs 100-lista 2023: Svenska innovationer med stor potential

Ny miljövänlig ljuskälla som kan komplettera och i vissa fall ersätta LED-lampor, automatisk AI-övervakning av tågräls och en innovativ lösning för provtagning vid sepsis. Detta är exempel på några av de forskningsprojekt som är utvalda till årets 100-lista.

En liten legogubbe med en ballong i lego
På årets 100-lista, som är den femte i ordningen, lyfter IVA särskilt fram forskningsprojekt inom klimatomställning, energiförsörjning, välfärdsteknologi, cybersäkerhet och krisberedskap.

– Det finns otroligt bra forskning i Sverige som har potential att förbättra världen med hjälp av ny teknik. Till årets 100-lista har IVAs urvalskommitté valt ut årets mest lovande forskningsprojekt som bedöms ha stor potential till affärs- och samhällsnytta, säger Marianne Dicander Alexandersson, IVA-ledamot och styrgruppens ordförande. 

Tre av forskningsprojekten på 100-listan 

LunaLEC – utveckling av en flexibel och miljövänlig ljuskälla: Forskare vid Umeå universitet utvecklar LEC-lampor som är ett miljövänligt och kostnadseffektivt alternativ till LED-lampor som tillverkas i dyra anläggningar och innehåller miljöskadliga metaller som är svåra att återvinna. LEC-lampor är flexibla och extremt lätta och tunna kan drivas till icke-bländande ytemission av önskad färg inklusive ”vit” vid drivning av låg spänning från exempelvis ett batteri. De kan tillverkas med material- och energieffektiv tryckning, ungefär som en tidning tillverkas, i billiga och lokala anläggningar.  

Lindometer – system för övervakning av järnvägsinfrastruktur: Forskare vid Luleå tekniska universitet utvecklar ett tågbaserat automatiserat övervakningssystem baserat på magnetfältssensorer och artificiell intelligens för kontinuerlig övervakning av spårkomponenter under ordinarie drift. Syftet med den utvecklade tekniken är att reducera antalet manuella inspektioner som kan vara kost- och tidskrävande.    

Volumeer - en innovativ lösning för provtagning vid sepsis: Forskare vid Karolinska institutet utvecklar ett nytt instrument för blodprovstagning som säkerställer en exakt provvolym och minskar kontaminering. Sepsis är en farlig sjukdom som drabbar många människor i Sverige varje år. Tidig och korrekt behandling med antibiotika kan minska risken för dödlighet och korta behandlingstiden. Men det finns problem med blodprover som används för att diagnostisera sepsis, till exempel otillräcklig mängd blod och risk för förorening, vilket detta nya mer tillförlitliga test kan åtgärda.  

Antagna forskningsprojekt per lärosäte

Totalt 79 forskningsprojekt har antagits till IVAs 100-lista 2023. 

Flera av forskningsprojekten bedrivs i samverkan mellan flera lärosäten – uppdelningen nedan baseras på forskningsprojektets huvudsakliga hemvist.

Lärosäte

Antal

Blekinge tekniska högskola 

2

Chalmers tekniska högskola 

9

Göteborgs universitet 

3

Högskolan i Borås 

1

Karlstads universitet 

2

Karolinska institutet 

3

Kungliga Tekniska högskolan 

4

Linköpings universitet 

5

Linnéuniversitetet 

3

Luleå tekniska universitet 

5

Lunds universitet 

13

Mälardalens universitet 

5

Malmö universitet 

1

Mittuniversitetet 

1

Stockholms universitet 

4

Sveriges lantbruksuniversitet 

3

Umeå universitet 

2

Uppsala universitet 

4

Övrig/annan institution eller forskningsanknytning 

5

RISE Research Institutes of Sweden 

4

IVAs 100-lista

IVAs årliga 100-lista lyfter fram en mångfald av forskningsprojekt från svenska lärosäten, på aktuella teman. Alla med potential att skapa nytta, genom kommersialisering, affärs- och metodutveckling eller samhällspåverkan. 

Genom att bygga broar mellan forskningsvärlden och näringslivet ger vi forskning med potential att förändra världen större möjlighet att omsättas till faktisk nytta.

Till IVAs 100-lista
IVAs 100-lista 2023: Teknik i mänsklighetens tjänst

IVAs 100-lista 2023 lyfter fram en mångfald av forskningsprojekt från svenska lärosäten, på temat Teknik i mänsklighetens tjänst inom klimatomställning, energiförsörjning, välfärdsteknologi, cybersäkerhet och krisberedskap. Projekten har genom urval bedömts ha stor potential att skapa nytta, genom kommersialisering, affärs- och metodutveckling eller samhällspåverkan. Alla deltagande forskare är intresserade av ökade kontakter med näringslivet för tillämpning och fortsatt utveckling av sina projekt. Projektbeskrivningarna i listan är forskarnas egna. 

Allt om IVAs 100-lista - frågor och svar

Vill du få vårt nyhetsbrev?

Aktuellt från IVA mailas varannan tisdag och ger dig senaste nytt om vad vi gör - och inbjudningar till alla våra evenemang.