Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

IVAs Guldmedalj 2020 - Åsa Bergman

Kanske var det en tillfällighet att Sweco flyttade in när Svenska Dagbladet flyttade ut ur sitt höghus i Marieberg i Stockholm. Men byggnaden är ju ritad av den kände arkitekten, Anders Tengbom. Och även om Sweco:s ursprung kan spåras till slutet av 1800-talet, så blev Sweco till med startpunkt just i ett arkitektkontor. Konsultkoncernens verksamhet är sedan länge både bredare och mycket, mycket större.

Hon ser olikhet som väg till framgång

Det är ganska tomt i fjortonvåningsbyggnaden. De flesta arbetar på distans. Att företaget tar smittrisken på allvar märker besökaren, om inte annat, så på golven i hissarna. Där finns tydliga markeringar som visar var och hur man ska stå, vända från varandra, för att hålla så säkert avstånd som möjligt till medhissåkare. De får inte heller vara fler än tre.

Sedan två och ett halvt år är Åsa Bergman Sweco:s vd och koncernchef. När pandemin bröt ut förändrades vardagen både för henne och för alla de 17 500 medarbetarna.

– Vår organisation är decentraliserad och lokal. I det korta perspektivet blev vi och besluten mycket centraliserade. Koncernledningen träffades dagligen för att se hur vi bäst skulle gå över till distansarbete, säger hon.

Snabbt ökades antalet it-licenser för att kunna arbeta på distans. Alla fick utbildning i it-säkerhet för arbete utanför kontoret och ledarna i konsten att leda på distans.

– Den personliga kontakten blir extra viktig. Man behöver ha team-möten oftare än vanligt. För ledarna blir det mer uppsökande verksamhet. Man måste ringa eller ha kontakt via exempelvis Teams. Att leda på distans är annorlunda och kräver särskilda verktyg.

Lättare blir det förstås inte om man är fast etablerad på marknader i fjorton europeiska länder och driver projekt i mer än 70 länder. Alla med olika direktiv och sätt att förhålla sig till pandemin.

Som mest jobbade 14 000 Sweco-anställda på distans. Fortfarande fortsätter en stor del av medarbetarna med det. Att hålla ihop detta ställer förstås stora krav på förmågan att leda. För koncernchefen är detta inget problem.

– När jag var liten var jag väldigt intresserad av att styra och ställa, vara klassordförande eller skapa grupper för att göra saker. Att stå längst fram, det har jag naturligt, säger hon.

De flesta kan bli ledare, hävdar Åsa Bergman, men uppväxt och personlighet spelar roll. Minst lika viktigt är intresse för lärande om ledarskap.

– Jag har styrkor och svagheter. Det har mina kollegor också. Men förstår man sina svaga sidor, så kan man jobba med dem. Man kan också förbättra sitt ledarskap genom att komplettera sig själv med bra medarbetare.

För Åsa Bergman finns skillnader mellan begreppen chef och ledare. Chefsrollen har med formella arbetsuppgifter och ansvar att göra.

– Ledarskap handlar om hur du får din verksamhet att förflytta sig och åstadkomma det som du har satt upp som mål.

Inom Sweco jobbar man målmedvetet med att upptäcka personer med lämpliga ledaregenskaper.

– Vi har en plan för successionen till alla ledarpositioner. För att hitta rätt person mäter vi på många olika sätt. Nöjda kunder, kvalitet på jobbet, ekonomiskt resultat är några variabler.

Medarbetarundersökningar med omdömen om närmsta chef är andra.

– En bra ledare på en nivå måste visa att han eller hon kan ta ett större ansvar och vara en nyfiken person som kan förändra. Dessutom ha förmågan att sluta göra vissa saker och istället börja leda genom andra.

Åsa Bergmans egen karriär började när hon som nyexaminerad civilingenjör, på 1990-talet, fick jobb som projektledare på arkitektkontoret som skulle bli Sweco. Efter det har olika ledarpositioner fört henne till bolagets topp.

– Från första dagen fick jag börja med kundprojekt. Det var den bästa skolan. Absolut. Jag har hela tiden fått utvecklas i yrkesrollen. Min personliga utveckling har gått hand i hand med Swecos. Och nu, som koncernchef, får jag fortfarande lära mig nya saker.

Sweco är nu, framhåller Åsa Bergman, Europas största arkitekt-, miljö- och teknikkonsultbolag. Ingenjörer av alla de slag, arkitekter, miljövetare, beteendevetare och jurister är några av de kompetenser som koncernen erbjuder sina kunder. De senaste tjugo åren har runt 130 bolagsförvärv genomförts. Alla har integrerats in i Sweco helt och fullt. För att sådant ska fungera bra behövs en gemensam företagskultur.

– Vår företagskultur bygger på starka värderingar och öppenhet. Viktigt är att alla har rätt förutsättningar och en miljö som de vill jobba i. Medarbetare ska känna att de har meningsfulla mål.

Mångfald, på alla sätt, är för Åsa Bergman, också en betydelsefull del i företagskulturen.

– Jag insåg tidigt att diversifierade, jämställda arbetsplatser är bäst på att skapa framgång och lönsamhet. En annan vinst är att olikhet skapar bättre och mer kreativa lösningar.

Men att få en diversifierad koncern att smälta samman förutsätter också mycket av tankar om hur respektive individ trivs på jobbet och i teamet.

– Jobbar man med allt detta, så får man till en företagskultur där alla bidrar till att man går åt rätt håll.

Det innebär, menar Åsa Bergman, att vara relevant i sin samtid.

– Och vi är relevanta för samhället. Vi jobbar med hållbarhet, transporter, hållbara städer, energiomvandlingen. Jag är stolt över att få leda ett företag som arbetar med alla kritiska och viktiga frågor, säger hon. 

Motivering till IVAs Guldmedalj

Akademiens Guldmedalj tilldelas civilingenjör Åsa Bergman för sin stora förmåga att leda samverkande specialister inom arkitektur och teknik, och att utveckla ett ledande konsultföretag inom samhällsbyggnad i Europa. Med starkt driv bygger hon en inkluderande företagskultur med jämställdhet och mångfald på alla nivåer, i övertygelsen om att så skapas hållbar samhällsutveckling.

Om Åsa Bergman

Utbildning: Civilingenjör inom väg och vatten, KTH 1991

Karriär: Projektledare FFNS i Östersund, 1999 regionchef Sweco i norra Sverige, 2006 vd Sweco Management, 2012 vd Sweco Sverige, 2018 vd och koncernchef Sweco

Utmärkelser: Årets Ledarutvecklare 2012 utsedd av chefsorganisationen Ledarna, Leading Women Award 2017 av World Business Council for Sustainable Development, hedersdoktor vid Mittuniversitetet 2018, av Veckans Affärer utsedd till Näringslivets mäktigaste kvinna 2019 .

IVAs Guldmedalj

I hundra år har IVA premierat framstående insatser inom teknik, ekonomi, näringsliv och samhälle genom att dela ut guldmedaljer till personer som genom framstående gärningar bidragit till att skapa ett bättre samhälle.

IVAs Guldmedalj delas ut för förtjänstfull gärning inom akademiens verksamhetsfält. Medaljen delas ut vid IVAs årliga högtidssammankomst. 

Mer om IVAs Guldmedaljer
Guldmedalj