Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

IVAs Guldmedalj 2021: Sara Mazur

Sara Mazur leder landets enskilt största forskningsprogram. Mångmiljardsatsningen WASP, finansierad av Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse tillsammans med lärosäten och industrin, ska lyfta Sverige inom AI, autonoma system och mjukvara. Framgångsfaktorn är samverkan mellan akademi och näringsliv. Målet är 600 doktorander och 80 rekryteringar till 2030.

Svensk AI-forskning lockar superstjärnor

I WASP (Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program) som startade 2015, utbildas i dag över 300 doktorander och hundratalet industridoktorander från företag.
– Våra första doktorer, ett trettiotal är klara, säger Sara Mazur, som är ordförande för WASP. Hon var med och initierade storsatsningen från starten, under sin tid som forskningschef på Ericsson.

En del av de disputerade har gått till industrin, några är ute på post doc och industridoktorer är tillbaka i sina företag.

– En stark drivkraft för mig är att se till att den forskning vi och andra finansierar på universitet och högskolor omsätts till nytta för Sverige. Syftet med programmet är att bygga kunskap och kompetens till gagn för svensk industri. Och det bästa sättet att överföra kompetens är duktiga forskare.

En viktig del i programmet är att locka internationella toppforskare till Sverige. Och det går att attrahera superstjärnor till Sverige, enligt Sara Mazur.

– Många sa att det skulle bli jättesvårt. Men vi har lyckats rekrytera nio toppforskare, om vi fått fyra så hade vi tyckt det var bra. En nyckelfaktor var det stora nätverket inom WASP och den starka kopplingen till svensk industri.

Forskningsprogrammet har i dag industrisamarbeten med över femtio svenska företag och forskarskola på Linköpings universitet, KTH, Chalmers,  Lunds universitet och Umeå universitet. Internationella partner är Stanford, Berkeley, MIT och NTU i Singapore. Nyligen också utökat med Aalto universitet i Finland.

– Vi hade inga samarbeten i Europa, Aalto ligger långt fram och är en utmärkt partner till Sverige och svensk industri.

Den del av programmet som växer snabbast är AI-området
– Vi har medvetet gått in för att stärka AI med internationella rekryteringar och matematik för AI. Vi såg att Sverige hade för lite kompetens på området, både när det gäller utbildning och forskning, säger hon.

Näringslivet har uttryckt oro för att Sverige ska halka efter på området.

– Det ser mycket bättre ut i dag. Det var också därför vi fick en extra miljard i donation från stiftelsen 2017. AI är en nyckel i det vi vill åstadkomma.

Om du ser tillbaka på de här  fem åren. Vad är du mest stolt över?

– Att vi lyckats etablera forskarskolan och att den har hög attraktionskraft, att vi har engagerat så många företag och att vi lyckas locka toppforskare till Sverige.

Hur ser det ut med kvinnor i doktorandprogrammet?

– Tyvärr är det en låg andel. Men det blir bättre och bättre. Vi är helt klart på väg i rätt riktning. Den del av programmet där vi har flest kvinnor är inom matematik. Vi har en särskild aktivitet för att locka kvinnor.

Sara Mazur ser sig själv som en förebild. Hon vill visa andra kvinnor att det går att göra karriär i en tekniktung sektor utan att vara supernörd.

– Jag är ute en hel del och pratar med unga kvinnor på olika nivåer, allt från skolungdomar till gymnasister.

Hennes eget teknikintresse vaknade tidigt.

– Som liten var jag intresserad och duktig i matematik och fysik, dessutom nyfiken på hur saker fungerade. Pappa var teknikintresserad och vi plockade isär och försökte laga saker. Där grundlades mitt teknikintresse och jag bestämde mig redan när jag var elva, tolv år för att läsa på tekniska högskolan.

Det blev KTH, forskarutbildning, en avhandling om plasmafysik och sedan docent.

– Jag hade tänkt fortsätta och göra en akademisk karriär, bli professor. Men det blev lite annorlunda.

Det blev i stället Ericsson i 23 år. Där arbetade hon med 2G, 3G, 4G och 5G. Sista sex åren var hon chef för forskningen, åren när Ericsson tog fram 5G-konceptet och började standardisera tekniken.

– Det är jätteroligt och stimulerande att den teknik jag varit med om att ta fram används i samhället och industrin. Och kommer alla till nytta.

Fortfarande är det nyfikenheten som driver henne. Tolvåringens nyfikenhet.

– Det kommer hela tiden ny teknik, och nya saker att förstå. Men också hur människan, naturen och stora system fungerar.

Motivering till IVAs Guldmedalj

Akademiens Guldmedalj tilldelas tekn dr Sara Mazur för sin framstående insats som ledare för forskning och innovation inom näringsliv och akademi och sitt starka engagemang för samverkan på områden av stor betydelse för samhällsutvecklingen.

Fakta: Sara Mazur

Utbildning: Civilingenjör KTH 1989, disputerade vid samma lärosäte 1994 med en avhandling om plasmafysik. Docent vid KTH 1995.

Karriär: Började arbeta på Ericsson 1995, var mellan 2012 och 2018 vice vd och forskningschef. Sedan 2020 ordförande för Wallenbergs forskningsprogram WASP (vice ordförande från starten 2015). Sitter bland annat i styrelsen för Investor, Saab och Nobel Prize Outreach

Övrigt: Ledamot av Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA)  2007, hedersdoktor vid Luleå tekniska universitet 2015.

IVAs Guldmedalj

I hundra år har IVA premierat framstående insatser inom teknik, ekonomi, näringsliv och samhälle genom att dela ut guldmedaljer till personer som genom framstående gärningar bidragit till att skapa ett bättre samhälle.

IVAs Guldmedalj delas ut för förtjänstfull gärning inom akademiens verksamhetsfält. Medaljen delas ut vid IVAs årliga högtidssammankomst. 

Mer om IVAs Guldmedaljer
Guldmedalj