Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

IVAs Guldmedalj 2022: Peter Löthberg - internetrebellen som kopplade ihop världen

Peter Löthberg är teknikentreprenören som redan i mitten av 80-talet gav sig ut på en mission ”to network the planet”. Som en obändig kraft kom han under många år att spela en nyckelroll i den tidiga framväxten av internet, inte minst i processen att göra Sverige till ett av de länder i världen som blev uppkopplade på bred front först.

H.M. Konungen tilldelar Peter Löthberg guldmedaljen

IVAs guldmedalj: Peter Löthberg

Peter Löthbergs intresse för datorer väcktes långt innan tekniken började leta sig in i gemene mans hem. Redan i slutet av 70-talet hade han samlat på sig flera stycken. Bara 20 år gammal startade han ett företag med fokus på teleutveckling. Och han började knyta kontakter med likasinnade i andra länder.

Inspirerad av arkitekterna till internets föregångare

Bland de människor som Peter Löthberg kom i kontakt med under de tidiga åren fanns några av de nyckelpersoner som varit med och byggt upp Arpanet i USA, det som brukar beskrivas som föregångaren till internet, och som tidigt blev en testbädd för amerikanska universitet som ville hitta nya sätt att dela information med varandra. Detta blev möten som fick Peter Löthberg att, tillsammans med sina gelikar, börja fundera på hur tekniken skulle kunna utvecklas vidare till någonting som sträckte sig långt utanför den akademiska världen.

- Det som drev mig var ju att jag hade sett att det fungerade. Jag hade varit ganska många gånger och hälsat på mina vänner på MIT, och sett att det här är någonting alltså.

Bidrog till den stora sammankopplingen

Under 80- och 90-talet etablerade sig Peter Löthberg som en av de drivande krafter som jobbade för att hitta lösningar för att binda ihop de olika lokala nätverk som börjat byggas upp runt om i världen.

- Jag tror att mitt viktigaste bidrag var den övergripande arkitekturen och insikten i hur det skulle fungera. Att få fram de här protokollen som krävs för att bygga en ”spagetti”, för det förstod vi ju att det skulle bli.

Krattade väg för Sverige som internetnation

I slutet av 80-talet var Peter Löthberg den som lyckades övertyga det svenska universitetsnätverket SUNET att ansluta sig till det så kallade TCP/IP-protokollet, det vill säga den standard som idag ligger till grund för hela dagens internet. Han spelade också en viktig roll i tillkomsten av Swipnet som blev världens första kommersiella internetleverantör. Två bedrifter som många på den tiden bemötte med skepsis, men som idag brukar pekas ut som viktiga orsaker till att Sverige och Norden fick det försprång som IT-nationer, som vi på flera sätt fortfarande har idag.

Motivering till IVAs Guldmedalj 

Peter Löthberg tilldelas Guldmedalj för sitt enastående arbete med den globala utvecklingen av internet och med den tidiga etableringen i Sverige.

IVAs Guldmedalj

I hundra år har IVA premierat framstående insatser inom teknik, ekonomi, näringsliv och samhälle genom att dela ut guldmedaljer till personer som genom framstående gärningar bidragit till att skapa ett bättre samhälle.

IVAs Guldmedalj delas ut för förtjänstfull gärning inom akademiens verksamhetsfält. Medaljen delas ut vid IVAs årliga högtidssammankomst. 

Mer om IVAs Guldmedaljer
Guldmedalj