Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

IVAs Guldmedalj 2022: Victoria van Camp - en nytänkare för hållbar industri

Victoria van Camp är civilingenjören och företagsledaren från Kalix som under sin karriär blivit en motor och inspirationskälla i arbetet att ställa om svensk industri till en hållbar framtid.

H.M. Konungen delar ut guldmedalj till Victoria van Camp

IVAs guldmedalj : Victoria van Camp

- Det finns mycket som vi i Sverige har och som vi kan använda för att vara med och ta en ledande roll i den gröna omställningen. Och det tänker jag vara med och se till att det händer, säger Victoria van Camp som under sin karriär bland annat ägnat 26 år åt att utveckla hållbara affärsmodeller på svenska kullagerjätten SKF.

Ny teknik och användarnas behov i fokus

Det finns många skäl till att Victoria van Camp blivit en viktig förebild och drivkraft för industriell omställning. Det bygger bland annat på hennes ständiga vilja att lära sig nya saker, och på hennes insikt om att vägen till förändring ofta går via en förståelse för användarnas behov. På SKF handlade det bland annat om att inse att det inte var själva produkten som kunderna var intresserade av, det vill säga kullagren. Det var funktionen dom vill åt, tjänsten att få ”hjulen att snurra” så effektivt och så länge som möjligt. Och här har

Victoria van Camp varit en av föregångarna som kunnat visa hur utvecklingen av nya material och användningen av automation, AI och andra digitalt uppkopplade system kan hjälpa kunder att till exempel minska sin energiförbrukning och öka livslängden på sina komponenter.

- Det är ju funktionen, vad tekniken gör för en kund eller för mänskligheten, det är ju det som är så fantastiskt!

Ambassadör för samverkan och brobyggande 

För Victoria van Camp har en nyckel till den gröna omställningen av industrin varit att samverka med det övriga samhället och att säkerställa tillflödet av människor med ”rätt” kompetens. En viktig faktor handlar om att försöka överbrygga klyftor för att få folk med fler perspektiv att ta steget in i ingenjörsyrket.

- Vi behöver få in fler kvinnor, absolut, men också människor med erfarenhet från helt andra yrkesområden där man kanske har en annan syn på vad som är viktigt och vad man ska lägga tid och forskningsmedel på.

Motivering till IVAs Guldmedalj

Tekn Dr Victoria van Camp tilldelas Guldmedalj för sin starka förmåga att synliggöra lusten i och betydelsen av ingenjörsyrket samt sin framstående insats som ledare av teknikutveckling och nya affärsmodeller för omställning till hållbar tillväxt.

Fakta: Victoria van Camp

Född: 1966 i Kalix

Karriär i urval:

1989 Civilingenjör i Maskinteknik

1996 Disputerar inom fältet maskinelement vid Luleå tekniska universitet

1996 Börjar jobba för SKF. Först på SKFs forskningscentrum i Holland och senare i flera olika roller både i Sverige och USA. Bland annat som President Business and product development och som Director Industrial Market Technologý and Solutions.

2016 Tar plats i SKFs styrelse och får tjänsten som Teknisk direktör och chef för affärs- och produktionsutveckling.

2022 Slutar på SKF och startar det egna konsultbolaget Axa & Co, med fokus på att rådgivning inom teknikutveckling för att snabba på grön omställning.

Andra åtaganden och uppdrag:
Victoria van Camp är ledamot av Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin (IVA) sedan 2017. Hon har idag flera styrelseuppdrag, bland annat som ordförande i SKF Edge och som styrelseledamot i Amexi AB och Billerud Korsnäs AB.

Porträtt Victoria van Camp

IVAs Guldmedalj

I hundra år har IVA premierat framstående insatser inom teknik, ekonomi, näringsliv och samhälle genom att dela ut guldmedaljer till personer som genom framstående gärningar bidragit till att skapa ett bättre samhälle.

IVAs Guldmedalj delas ut för förtjänstfull gärning inom akademiens verksamhetsfält. Medaljen delas ut vid IVAs årliga högtidssammankomst. 

Mer om IVAs Guldmedaljer
Guldmedalj