Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

IVAs Guldmedalj 2023: Anders Blom - en nyckelspelare för svensk flygindustri

Anders Blom är ingenjören som genom mer än 40 års arbete inom svenskt flyg haft avgörande betydelse för Sveriges förmåga att bibehålla sin position som en av världens mest framstående flygnationer. Inte minst genom att ha varit med och byggt upp det strategiska innovationsprogram som gett Sverige en plats vid bordet när det gäller internationell samverkan inom flygindustrin.

Photo by Lisa Vanthournout on Unsplash

2013 var Anders Blom på regeringens uppdrag med och startade och byggde upp Sveriges nationella strategiska innovationsprogram för flygteknik Innovair. Programmet, som Anders Blom ledde fram till 2022, syftar huvudsakligen till att skapa goda förutsättningar för en stark flygindustri i Sverige och att stärka flygteknikområdet genom ökad samverkan, forskning och informationsspridning. Innovair engagerar ett stort antal aktörer från större industri, ett femtiotal mindre företag, institut (FOI, RISE, VTI), akademi samt Försvarsmakten med stödmyndigheter (FMV, FHS, FOI) som deltar aktivt i programmet.

Anders Bloms bana inom flygteknik började 1980 då han fick anställning på Flygtekniska försöksanstalten (FFA). FFA blev senare en del av Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI), där Anders Blom var verksam till 2020 bland annat i rollen som forskningschef. Som ingenjör och expert inom materialutmattning och strukturmekanik har Anders Blom också haft flera prestigefyllda uppdrag i både civila och militära flygsammanhang, inte minst som expert vid certifieringen av JAS 39 Gripen. Han har också publicerat runt 150 artiklar för vetenskapliga tidskrifter och konferenser.

citat tecken

"Innovair är, som jag känner till, det enda program någonstans som kan visa att man har en gemensam strategi för både civil och militär flygteknik, som gäller från regional, till nationell till bilaterala internationella och multinationella kontakter via EU-program. En enda agenda för alltihopa."

Motivering till IVAs Guldmedalj 2023

Professor Anders Blom tilldelas IVAs Guldmedalj för sina framstående insatser inom svensk och internationell flygteknik som forskare och forskningsledare inom materialutmattning och strukturmekanik med bred industriell tillämpning samt som mångårig ledare för det strategiska innovationsprogrammet Innovair från dess start.

Om Anders Blom

Anders Blom är född 1955, disputerade 1984 vid KTH Institutionen för Lättviktskonstruktioner, blev docent 1985 och var adjungerad professor 1987–1996. Under åren 1980 till 2020 var Anders Blom verksam inom Flygtekniska försöksanstalten (FFA) och Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI), där han i flera år var forskningschef. Anders Blom gjorde en mycket snabb internationell karriär, med samarbeten med prestigefyllda universitet som MIT, Brown och University of California in Berkeley, och blev så småningom utsedd att leda både International Fatigue Congress (IFC) och International Council for Aeronautical Fatigue and Structural Integrity (ICAF). Mellan 2013 – 2022 var Anders Blom ansvarig för Sveriges nationella strategiska innovationsprogram för flygteknik Innovair.

Anders Blom har erhållit en rad prestigefulla utmärkelser och priser, bland annat Thulinmedaljen i både silver och i guld, USAF Lincoln Award for Aircraft Structural Integrity och Association of European Research Establishments in Aeronautics medalj för "outstanding contributions". Bäst kan Anders Bloms internationella erkännande förstås genom att han 2022 erhöll ICAS Daniel and Florence Guggenheim Award, vilket är det enskilt finaste priset inom flygtekniken i världen.

Anders Blom är ledamot av Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademin (IVA) sedan 1994.

IVAs Guldmedalj

I hundra år har IVA premierat framstående insatser inom teknik, ekonomi, näringsliv och samhälle genom att dela ut guldmedaljer till personer som genom framstående gärningar bidragit till att skapa ett bättre samhälle.

IVAs Guldmedalj delas ut för förtjänstfull gärning inom akademiens verksamhetsfält. Medaljen delas ut vid IVAs årliga högtidssammankomst. 

Mer om IVAs Guldmedaljer
Guldmedalj

Vill du få vårt nyhetsbrev?

Aktuellt från IVA mailas varannan tisdag och ger dig senaste nytt om vad vi gör - och inbjudningar till alla våra evenemang.