Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

IVAs Guldmedalj 2023: Anna Wedell - en dörröppnare inom precisionsmedicin

Anna Wedell är läkaren och forskningsledaren som skapat helt nya förutsättningar för att upptäcka och behandla tusentals sällsynta sjukdomar. Genom att utveckla nya verktyg för att kartlägga enskilda patienters gener och etablera unika samarbeten mellan forskning och sjukvård har hon gjort banbrytande genombrott inom individanpassad så kallad precisionsmedicin.

Ungefär ett på tvåtusen barn föds idag med metabola sjukdomar som orsakas av ärftliga störningar i kroppens ämnesomsättning och som kan leda till allvarliga skador på livsviktiga organ, bland annat hjärnan. Möjligheten att kunna analysera enskilda patienters gener och använda den informationen för att upptäcka den typen av sjukdomar och skräddarsy individanpassade behandlingar – så kallad precisionsmedicin - har därför länge stått högt på sjukvårdens önskelista.

Genom ett högteknologiskt genetiskt detektivarbete har Anna Wedell och hennes forskargrupp hittat de molekylära grunderna för flera nya sådana ämnesomsättningssjukdomar, och bidragit till att ta stora steg mot att göra verklighet av visionerna. Mer än 2500 patienter har hittills analyserats, vilket lett till att närmare 1000 har fått specifika diagnoser och i många fall möjliggjort individualiserad behandling som förebyggt utvecklingen av svåra sjukdomar eller tidig död.

Anna Wedell har under femton års tid varit med och utvecklat bioinformatiska verktyg och nya integrerade arbetssätt som gjort det möjligt att tolka hela arvsmassan hos enskilda patienter, och använda informationen för att skräddarsy behandlingar för ärftliga sjukdomar på individnivå. Anna Wedell har också varit delaktig i att bygga upp flera unika tvärdisciplinära samarbeten som kopplat samman forskning och klinisk praktik inom vården. Hennes ledarskap och arbete kommer till direkt nytta för stora grupper av patienter med sällsynta sjukdomar som nu kan få individualiserade diagnoser och tidig behandling. 

citat tecken

”Min roll har varit att få ihop helheten. Jag har försökt visa att det går. Det handlar väldigt mycket om mentalitet och att hitta personer som tror på det här. Lagspelare.” 

Motivering till IVAs Guldmedalj

IVAs Guldmedalj tilldelas professor Anna Wedell för sin insats i att utveckla bioinformatiska verktyg och tvärdisciplinära arbetssätt som medfört att precisionsmedicin för sällsynta ärftliga sjukdomar kan användas inom olika sjukdomsområden, vilket lett till att det går att förebygga svåra sjukdomstillstånd eller tidig död.       

Om Anna Wedell

Anna Wedell är född 1962. Hon avlade läkarexamen vid Karolinska Institutet 1988 och disputerade vid samma universitet 1994. 1997 blev Anna Wedell docent och sju år senare professor i medicinsk genetik vid Institutionen for molekylär medicin och kirurgi vid Karolinska Institutet. År 2007 blev hon överläkare vid Centrum för medfödda metabola sjukdomar vid Karolinska Universitetssjukhuset. 2010 var Anna Wedell delaktig i att bygga upp Science for Life Laboratory i Stockholm, ett samarbete mellan forskare på Karolinska Institutet, KTH och Stockholms universitet där hon var Clinical Director 2010-2013. Sedan 2011 är hon ledamot av Nobelkommittén för fysiologi och medicin, där hon var ordförande mellan åren 2016-2018. Hon är sedan 2021 chef för det nystartade Precisionsmedicinskt Centrum Karolinska. 

Anna Wedell utsågs 2019 till Forska!Sverige Scientist of the Year. Hon är sedan 2015 Wallenberg Clinical Scholar, och ledamot av Kungliga Vetenskapsakademien och Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademin (IVA) sedan 2016.

(Foto: Stefan Zimmerman, KI)

IVAs Guldmedalj

I hundra år har IVA premierat framstående insatser inom teknik, ekonomi, näringsliv och samhälle genom att dela ut guldmedaljer till personer som genom framstående gärningar bidragit till att skapa ett bättre samhälle.

IVAs Guldmedalj delas ut för förtjänstfull gärning inom akademiens verksamhetsfält. Medaljen delas ut vid IVAs årliga högtidssammankomst. 

Mer om IVAs Guldmedaljer
Guldmedalj

Vill du få vårt nyhetsbrev?

Aktuellt från IVA mailas varannan tisdag och ger dig senaste nytt om vad vi gör - och inbjudningar till alla våra evenemang.