Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

IVAs Guldmedalj 2023: Annica Bresky - innovationsledare med skogen som verktyg

Annica Bresky är civilingenjören som med stöd i sitt personliga motto ”Framtiden växer i skogen” har lett utvecklingen mot att göra skogsindustrin till en viktig del av lösningen för att bromsa klimatförändringar och stärka den biologiska mångfalden.

Photo by Daniel Soderman on Unsplash

Under sin tid som vd för Stora Enso, en av världens största privata skogsägare, 2019-2023 har Annica Bresky lett företagets transformation från traditionell pappers- och kartongtillverkare till ett tillväxtföretag för förnybara material med en övertygelse om att allt som tillverkas av fossilbaserade material i dag kan tillverkas av träd i morgon. Annica Bresky har verkat genom en innovationsdriven företagskultur och gjort sig känd för ett ledarskap som är värderingsstyrt, inkluderande och målmedvetet med starkt fokus på sina medarbetares säkerhet.

citat tecken

”Vi måste arbeta väldigt snabbt, med högt tempo för att säkerställa att framtida generationer har bra livsvillkor. Skogsindustrin är en lösning på många av de utmaningar vi har med att ersätta mindre miljövänliga material med förnybara. Det ger en stark framtidstro för hur innovationer kan vara med att accelerera en resa mot ett mer klimatvänligt samhälle.” 

Motivering till IVAs Guldmedalj

IVAs Guldmedalj tilldelas civilingenjör Annica Bresky för sitt framsynta ledarskap inom branscher i förändring. Inte minst inom skogsindustrin där hon bidragit med ett outtröttligt fokus på att implementera processer som stärker strategierna. Hon är en ledare som tar vara på kulturskillnader, innovation, nya affärsmodeller och har kraften att leda nödvändiga transformationsprocesser.

Om Annica Bresky

Annica Bresky är född 1975 och uppvuxen i Thessaloniki, Grekland och i Älmhult. Hon har en civilingenjörsexamen och en MBA från Uppsala universitet, och talar fem språk. Annica Bresky gjorde under studietiden sitt examensarbete på Stora Enso, och arbetade efter sin examen år 2000 på Stora Enso Kvarnsvedens Bruk först som utvecklingsingenjör och därefter som produktionschef. 2010 rekryterades Annica Bresky till Billerud Korsnäs som brukschef, och blev därefter verkställande direktör för Iggesund Paperboard AB inom Holmenkoncernen 2013. 2017 återvände Annica Bresky till Stora Enso som chef för Consumer Board, och var verksam som vd och koncernchef från 2019 till september 2023.

Annica Bresky korades 2020 till Årets Stjärnskott av Dagens Industri, och har av TAPPI/PIMA utsetts till 2023 års Executive of the Year.

Annica Bresky är ledamot av Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademin (IVA) sedan 2018.

IVAs Guldmedalj

I hundra år har IVA premierat framstående insatser inom teknik, ekonomi, näringsliv och samhälle genom att dela ut guldmedaljer till personer som genom framstående gärningar bidragit till att skapa ett bättre samhälle.

IVAs Guldmedalj delas ut för förtjänstfull gärning inom akademiens verksamhetsfält. Medaljen delas ut vid IVAs årliga högtidssammankomst. 

Mer om IVAs Guldmedaljer
Guldmedalj

Vill du få vårt nyhetsbrev?

Aktuellt från IVA mailas varannan tisdag och ger dig senaste nytt om vad vi gör - och inbjudningar till alla våra evenemang.