Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

IVAs Stora Guldmedalj 2020 - Marcus Wallenberg

Marcus Wallenberg brinner för forskning, innovation och entreprenörskap. Forskning och teknisk utvecklig måste tas om hand någonstans och det kan inte bara vara en uppgift för storföretag. Det måste också ske genom nyföretagande och där ligger en stor del av Sveriges utmaning, säger han.

Han brinner för innovation och entreprenörskap

Onsdagen den 10 mars träffar Siv Andersson, professor i molekylär evolution vid Uppsala universitet och co-director för Science for Life Laboratory (SciLifeLab) styrelsen för Knut och Alice Wallenbergs stiftelse (KAW) för att berätta om corona-viruset, vad det kan innebära för hot mot världen och Sverige. Risken för allmän smittspridning i Sverige bedöms som måttlig. Men styrelsen för Sveriges största privata finansiär av forskning vill bilda sig en egen uppfattning och se om det finns något KAW kan göra.

Efter Siv Anderssons dragning står det klart för styrelsen att pandemin är något stiftelsen måste hålla noga koll på och förmodligen också agera snabbt på. Om det behövs.

Söndagen den 22 mars dimper ett pressmeddelande ned på landets nyhetsredaktioner. Rubriken är ”Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse finansierar omedelbart utökad Coronatestning med 50 miljoner kronor”. Pengarna ska gå till akademiska laboratorier på SciLifeLab, Karolinska institutet och Uppsala universitet som ska hjälpa sjukvården att skala upp provtagningen.

Den 20 maj skickar KAW och SciLifeLab ut ytterligare ett pressmeddelande om att man gemensamt lanserar ett nationellt forskningsprogram kring covid-19. Totalt 67 forskningsprojekt, inom allt från virusdiagnostik och serologi, till biomarkörer och datormodeller får dela på ytterligare 50 miljoner kronor från KAW.

På drygt två månader har landets äldsta och stabilaste forskningsfinansiär ställt om till en snabbfotad forskningsakut. KAW satsar 130 miljoner kronor under våren på att bekämpa coronapandemin. I början av oktober anslår stiftelsen ytterligare 50 miljoner till fortsatt covid-19 relaterad forskning vid SciLifeLab. Totalt alltså 180 miljoner kronor.

– Vi har förmånen att arbeta med väldigt kompetenta personer som vi har stort förtroende för. Det här är ett typexempel på det. Siv Andersson, Mathias Uhlén och Lars Engstrand, och människor de arbetar med, identifierade snabbt vad vi kunde bidra med. Vi har de ekonomiska förutsättningarna och kan fatta snabba beslut, säger Marcus Wallenberg, som är vice ordförande i styrelsen för KAW.

Har ni sett några resultat så här långt?

– Både ja och nej. Jag är kanske inte rätt person att fråga om den saken. Men det har varit en bidragande faktor till det Sverige försöker åstadkomma inom bekämpningen av coronan. Säkert kommer vi att fortsätta att arbeta med smittskydd, immunologi och kunskap om infektionssjukdomar. I och med coronan har området fått nya dimensioner, säger han.

Familjen Wallenberg har en lång tradition av att finansiera forskning och utbildning genom Knut och Alice Wallenbergs stiftelse. Den bildades 1917 och har till dags dato delat ut ungefär 36 miljarder kronor. De senaste åren har Wallenbergstiftelserna totalt anslagit cirka 2,5 miljarder per år till forskning och utbildning vid svenska universitet.

– Under de år jag varit med i stiftelsen, vilket är rätt många, har vi gått från att framför allt finansiera labb och byggnader till att mer och mer stödja projekt av olika slag. Nu handlar det dels om att satsa på stora projekt, typ WASP (Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program), och dels om att stötta excellenta individer så att de kan arbeta med mer långsiktig forskning. Vi kan hjälpa till så att forskare inte hela tiden behöver söka ny finansiering. Man kan säga att det har skett en evolution av stiftelsens arbete.

WASP lanserades 2015. Det har kallats Sveriges enskilt största forskningssatsning och målet är att lyfta Sverige till en ledande position på området. Stiftelsen satsar 4,2 miljarder fram till år 2029. Tillsammans med finansiering från medverkande universitet, samt svenska industriföretag är totala satsningen på 5,5 miljarder kronor.

Målet för programmet är minst 60 nya forskargrupper och rekrytera över 400 doktorander, varav minst 100 ska vara industridoktorander, för att bygga upp en internationellt ledande miljö inom autonoma system, mjukvara och AI.

Varför gjorde ni den här satsningen?

– Vi kunde se att det fanns behov att öka kunskap och spets inom just de här områdena och bidra till att Sverige inte halkar efter i utvecklingen. Mer och mer i samhället kommer att påverkas av digitalisering, och av digitala system. Och vi måste därför ligga längst fram för att förstå hur det påverkar oss. Det påverkar svensk industri och hela vårt samhälle. Tyvärr kan man säga att vi inom vissa områden blivit förbisprungna. Titta på utbyggnaden av 5G. Den kommer att vara en bas för att använda autonoma system, och i många branscher framöver. Där ligger Europa efter i utvecklingen. Det krävas att staten, vetenskapen och näringslivet går hand i hand för att vi som samhälle ska hänga med.

Marcus Wallenberg menar att vi måste vara innovativa för att ligga längst fram i teknikutvecklingen.

– Särskilt nu när steget från grundforskning till tillämpad vetenskap blir allt kortare av en massa olika skäl, bland annat har den ökade beräkningskapaciteten minskat tidsspannet, säger han.

Bara några dagar efter att intervjun görs, i början av oktober, meddelar KAW att stiftelsen donerar 300 miljoner kronor till Linköpings universitet och Nationellt superdatorcentrum, NSC, för att bygga Sveriges snabbaste superdator för maskininlärning och artificiell intelligens. En dator fyndigt nog döpt till BerzeLiUs, efter den östgötske vetenskapsmannen Jacob Berzelius.

Företagande och entreprenörskap är frågor Marcus Wallenberg brinner för. Han är ordförande i SEB, och familjen Wallenberg har en lång historik av att jobba med entreprenörer. Han påminner om att den ”gamla banken”, Stockholms Enskilda Bank, till och med logotypen hade devisen ”I företagsamhetens tjänst”.

– Vi får inte glömma att våra svenska storföretag startades för många år sedan. För få företag i Sverige har vuxit sig stora de senaste decennierna. Ska vi få nya jobb, välstånd och exportintäkter krävs att det skapas nya företag. Det är entreprenörer som driver mycket av den ekonomiska tillväxten och anställer människor. Entreprenörerna är viktiga för Sverige.

Marcus Wallenberg betonar också Sveriges beroende av innovation.

– Entreprenörer driver inte bara ekonomisk, utan också teknisk utveckling och etablerandet av helt nya affärsmodeller och arbetssätt. Något som Sverige har excellerat i över tid. Forskning och teknisk utvecklig måste tas om hand någonstans och det kan inte bara vara en uppgift för storföretag. Det måste också ske genom nyföretagande och där ligger en stor del av Sveriges utmaning.

Sitt personliga engagemang kanaliserar han genom att banken finansierar entreprenörer med goda idéer, eller via bankens fonder som engagerar sig i entreprenörer. Men entreprenöriell kraft handlar också om något annat menar Marcus Wallenberg:

– Man måste se dem, man måste stötta dem. Till exempel har Prins Daniels Fellowship blivit en viktig satsning genom att initiativet och dess menotrer på ett eller annat sätt hjälper entreprenörer att bygga sina företag. Det gör man inte helt själv, kanske behövs hjälp med en styrelse. Men det handlar inte bara om att skapa ett företag runt en idé och leva för sin passion, man måste förstå att de här individerna tar risk, däribland en ekonomisk risk. Då måste man se till att det finns incitament och förutsättningar att lyckas.

Prins Daniels Fellowship lanserades i januari 2013. Sedan några år har Marcus Wallenberg varit engagerad i IVA-projektet och är ordförande för styrgruppen.

Varifrån kommer din personliga drivkraft?

–   Mycket handlar om att jag, och även tidigare generationer av familjen, är lite av en teknikfreak. Det kommer från vårt engagemang på forskningssidan. Men det handlar också om att driva företag och utveckla dem. Jag har haft förmånen att jobba med de större företagen, och till en del med mindre företag. Och finns det möjlighet att var med och hjälpa till med exempelvis Prins Daniel-satsningen, eller att IVA satsar på innovationskraft, då kan man verkligen engagera sig. Det fortsätter att göra Sverige spänstigt

Motivering till IVAs Stora Guldmedalj

Hedersdoktor Marcus Wallenberg tilldelas Stor Guldmedalj för sina utomordentliga insatser för svenskt näringsliv, entreprenörskap, vetenskaplig utveckling och svensk innovationskraft, integrerat med hans starka samhällsengagemang. Han har varit strategiskt pådrivande i utvecklingen av globala relationer och samspel mellan universitet och näringsliv.

Om Marcus Wallenberg

Utbildning: BSc of Foreign Service vid Georgetown University, Washington USA.

Karriär: 1980–1982 på Citibank i New York och sedan Deutsche Bank, S G Warburg, Citicorp och SEB. Kom till Investor 1993, vd och koncernchef 1999–2005, ledamot av styrelsen 2012 och vice ordförande sedan 2015.  Har som ledamot, vice ordförande eller ordförande verkat i många storföretags styrelser, bland annat Ericsson, AstraZeneca, Electrolux och Stora Enso och även varit ordförande i statliga LKAB 2011–2014. Aktuella uppdrag är styrelseordförande i FAM, Patricia Industries, Saab, Skandinaviska Enskilda Banken (SEB), vice ordförande i Knut och Alice Wallenberg Stiftelse och ledamot i styrelsen för AstraZeneca.

Utmärkelser: Hedersdoktor vid Handelshögskolan i Stockholm 2001 och vid Chalmers tekniska högskola 2018. Valdes in som ledamot av IVA 2001.

IVAs Stora Guldmedalj

I hundra år har IVA premierat framstående insatser inom teknik, ekonomi, näringsliv och samhälle genom att dela ut guldmedaljer till personer som genom framstående gärningar bidragit till att skapa ett bättre samhälle.

IVAs Stora Guldmedalj delas ut till den som gjort en synnerligen framstående gärning inom akademiens verksamhetsfält. Medaljen delas ut vid IVAs årliga högtidssammankomst. 

Mer om IVAs Guldmedaljer
Guldmedalj