Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

IVAs Stora Guldmedalj 2022: Lars Samuelson - en svensk nanopionjär

Lars Samuelson är pionjären som under sin karriär gjort sig ett namn som en av världens mest framgångsrika forskare inom nanovetenskap och nanoteknologi. Som nytänkare och forskningsledare har han byggt upp Sveriges första center för nanovetenskap - NanoLund.

IVAs guldmedaljörer: Lars Samuelson

Under mer än tre decennier har han samlat forskare från hela världen, som tillsammans gjort banbrytande framsteg bland annat inom utvecklingen av energieffektivare och billigare solceller och lysdioder.

- De senaste 20 åren har vi sett ett formidabelt genomslag för nanotekniken, säger Lars Samuelson som själv forskat kring nanovetenskap och nanoteknik sedan 80-talet. Han blev först professor i halvledarfysik vid Chalmers tekniska högskola i Göteborg, men sedan 1988 är han även professor i nanoteknik och halvledarelektronik vid Lunds universitet.

Konsten att dirigera atomer

Nanovetenskap och nanoteknik handlar om att studera och manipulera olika ämnen ner på enskild atomnivå. Det är ett forskningsfält som öppnat för möjligheter att skapa helt nya material, skräddarsydda för att få vissa egenskaper eller funktioner. Denna revolutionerande utveckling har gjort det möjligt att ta jättekliv inom en rad samhällsbärande teknikområden, som till exempel inom bioteknik och IT där utvecklingen bygger på av att kunna designa på skalan miljarddels meter.

- Idag bygger nästan all informationsteknik på nanoteknik. De senaste chippen som tillverkas idag har transistorer som bara är tre till fem nanometer långa, och då pratar vi alltså om ett 20-tal atomer på rad.

En kreativ nytänkare

Under sin karriär har Lars Samuelson gjort sig känd som en kreativ nytänkare, med förmågan att samla experter inom många olika fält och få dom att jobba mot samma mål. Redan 1988 grundade han Nanometerkonsortiet, senare omdöpt till NanoLuind, som då var norra Europas första centrum för Nanoforskning. Här har han tillsammans med forskare från hela världen gjort flera banbrytande upptäckter. I början av 2000-talet lyckades hans forskarlag bli bland de första i världen att bygga så kallade ”nanowires”, långa trådformade kristaller som kan odlas fram i labbmiljö för att få vissa egenskaper. De kan exempel användas för att bygga effektivare och billigare halvledare som idag utgör grundbulten i all elektronik och i optoelektronik som bland annat används i LED-lampor.

En mästare på att omsätta forskning till samhällsnytta

Med hjälp av sin världsledande forskning har Lars Samuelson och hans forskarlag vid upprepade tillfällen gjort banbrytande genombrott som kommit till konkret samhällsnytta. Under åren har hans forskning avknoppats till flera företag som byggt vidare på hans forskning kring nanotrådar för att utveckla kommersiellt gångbara produkter. Ett exempel är företaget Glo som med hjälp av nanotrådar utvecklat teknik för att tillverka extremt små lysdioder. Ett framsteg som visat sig så intressant att GLO förra året köptes upp av Silicon Valley-baserade företaget Nanosys, som är USAs ledande företag inom tillverkning av displayer byggda på nanoteknik. Ett annat exempel är Hexagem. Det är ett spinoff-bolag som i samverkan med Lars forskarlag i Lund sedan några år utvecklar halvledare som inte är tillverkade av kisel utan av galliumnitrid (GAN), och som bland annat kan användas i elbilar och displayteknik.

Motivering till IVAs Stora Guldmedalj 

”Professor Lars Samuelson tilldelas IVAs Stora Guldmedalj för sina internationellt synnerligen framstående insatser som nyskapande forskare och forskningsledare inom nanovetenskap och nanoteknologi och för de vetenskapliga resultatens nyttiggörande, inte minst inom halvledarteknik.”

 

Fakta: Lars Samuelson

Född: 1948

Karriär i urval:

1977 Disputerar i fasta tillståndets fysik vid Lunds universitet.

1978 Post doc på IBM Research Center i San José Kalifornien.

1986 Professor i halvledarfysik vid Chalmers tekniska högskola. 

1988 Professor i nanoteknik och halvledarelektronik vid Lunds universitet.

1988 Grundar Nanometerkonsortiet (senare omdöpt till NanoLund), vilket blir Skandinaviens första center för nanoforskning.

2005 Startar företaget QuNano, som blir en testbädd för ny nanoteknologi.

2006 Startar företaget Glo som tillverkar lysdioder i nanoskala.

2008 Startar solpanelsföretaget Sol Voltaics som tillverkar solceller baserade på nanotrådar.

2015 Startar företaget Hexagem, som utvecklar halvledare av galliumnitrid istället för av kisel.

2021 Chair professor vid Southern University of Science and Technology i Shenzhen i Kina, där han leder Institute for Nanoscience and Applications (INA).

Andra utmärkelser och uppdrag:
Lars Samuelson är ledamot av Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademin (IVA) sedan 2007, och av Kungl. Vetenskapsakademin (KVA) sedan 2006. Han är Fellow vid bland annat American Physical Society och vid Japanese Society of Applied Physics. År 2008 blev han även utsedd till Einstein Professor av kinesiska vetenskapsakademien.

Porträtt Lars Samuelsson

IVAs Stora Guldmedalj

I hundra år har IVA premierat framstående insatser inom teknik, ekonomi, näringsliv och samhälle genom att dela ut guldmedaljer till personer som genom framstående gärningar bidragit till att skapa ett bättre samhälle.

IVAs Stora Guldmedalj delas ut till den som gjort en synnerligen framstående gärning inom akademiens verksamhetsfält. Medaljen delas ut vid IVAs årliga högtidssammankomst. 

Mer om IVAs Guldmedaljer
Guldmedalj