Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

Mer använd forskning gör samhället robust

Forskning som kommer till nytta kan bidra till bättre beredskap för kriser inom många sektorer i samhället. Det menar Tony Sandberg, som är en av dem som funderat på lämpligt tema för IVAs 100-lista år 2021.

Målen för IVAs projekt Research2Business (R2B) är många, breda och genomgripande. När arbetet summeras ska näringslivet ha fått bättre tillgång till kunskap som bidrar till konkurrenskraft. Och samhället i stort har då i betydligt större omfattning än i dag tagit till sig förmågan att nyttiggöra forskning. Utomlands har bilden av Sverige som kunskapsnation blivit starkare.

Tony i närbild utomhus

Tony Sandberg är forsknings- och innovationschef på Scania och engagerad i projektet.

– Den stora förhoppningen är förstås att det här ska hjälpa Sverige framåt. I andra hand att vi ska hitta något som är bra för Scania. Men framför allt är det Sverigehatten på, säger han.

Tony Sandberg är en av dem som funderat på lämpligt tema för IVAs tredje 100-lista, som tas fram inom projektet Research2Business.

– I arbetsgruppen insåg vi att det, inom många områden i samhället, finns brister när det gäller beredskap för kriser. Vi kom fram till att forskares kunskaper borde kunna göra god nytta för att förbättra situationen. Men lösningarna måste, förutom att vara hållbara, också vara resilienta, säger han.

Pandemin avslöjade problemen med tillgång på läkemedel och ansiktsmasker. Men många andra händelser och förhållanden kan skapa kriser. Allvarliga cyberattacker, långvariga elavbrott och naturkatastrofer är några exempel.

– Globaliseringen, med långa försörjningskedjor, har också gjort oss mer sårbara. Det märktes när vissa länder stängde gränser och införde tullar och andra hinder.

Tony Sandberg är övertygad om att R2B och 100-listan med noga granskade forskningsprojekt kan spela en viktig roll för att öka beredskapen för kriser. Forskning, mogen för marknaden eller samhället i övrigt, blir synliggjord. Det leder till ökade kontakter och samarbeten mellan akademiska forskare, startup-företag och etablerade lite större bolag.

– Tidigt i processen kan det vara svårt för forskare eller nystartade företag, baserade på forskning, att få kontakt med de riktigt stora företagen. Man pratar inte samma språk. Här har IVAs projekt en viktig uppgift att fylla.

Men listan är intressant även för stora företag som Scania.

– Även om vi har egna inkubatorer och etablerade samarbeten med universitet och högskolor, så kan vi hitta bra idéer. Vi kan inte uppfinna allt själva. R2B är exakt vad vi vill åstadkomma. Det är intressant att vara med där. Inte minst för att höra vad andra här lärt sig av processen, säger Tony Sandberg.

IVAs 100-lista

IVAs årliga 100-lista lyfter fram en mångfald av forskningsprojekt från svenska lärosäten, på aktuella teman. Alla med potential att skapa nytta, genom kommersialisering, affärs- och metodutveckling eller samhällspåverkan. 

Genom att bygga broar mellan forskningsvärlden och näringslivet ger vi forskning med potential att förändra världen större möjlighet att omsättas till faktisk nytta.

Till IVAs 100-lista