Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

Namntung urvalskommitté till IVAs 100-lista 2022

Ansökan till IVAs fjärde 100-lista, som uppmärksammar aktuell forskning med potential att utvecklas till innovationer, affärsutveckling eller annan nytta, är öppen och årets urvalskommitté står redo att ta sig an bidragen. Urvalskommittén består av drygt 40 kvalificerade personer ur IVAs breda nätverk av representanter från akademi, näringsliv och offentlig verksamhet.

Porträttbilder
Mikael Pawlo, Head of Growth Bokio, Amy Loutfi, Vicerektor för AI och innovation vid Örebro Universitet, Lars Stenqvist, CTO AB Volvo och Helena Malmqvist, Forskningschef Jernkontoret ingår i urvalskommittén till IVAs 100-lista 2022.

Till IVAs 100-lista 2022 efterlyses forskning inom tekniska och ekonomiska vetenskaper på temat teknik i mänsklighetens tjänst. Forskningen ska vara redo att inom överskådlig tid kunna nyttiggöras exempelvis genom industriell kommersialisering, affärs- och metodutveckling eller samhällspåverkan.

Helena Malmqvist, Forskningschef Jernkontoret, och Amy Loutfi, Vicerektor för AI och innovation vid Örebro Universitet och ledamot av IVA, har ingått i urvalskommittén för IVAs 100-lista sedan starten 2019. Båda ser fram emot att ta sig an årets ansökningar.  

- Det är viktigt att användbar forskning kommer till nytta och Research2business kan bidra till detta. Årets högaktuella tema ”Teknik i mänsklighetens tjänst” kommer innebära många bra ansökningar och därmed resultera i en mycket intressant IVAs 100-lista 2022, säger Helena Malmqvist.

- Urvalet till IVAs 100-lista handlar mycket om att hitta rätt balans mellan, och lyfta fram, såväl potential som prestation. Teknik i mänsklighetens tjänst innebär att se till mänsklighetens mångfald och min förhoppning är att ansökningarna speglar det, säger Amy Loutfi.

Mikael Pawlo, Head of Growth Bokio, medlem i styrelsen för IVAs Näringslivsråd och nyinvald ledamot av IVA är ett av de nya namnen i årets urvalskommitté.

- Jag hoppas att IVAs 100-lista kan bidra till att synliggöra spännande forskningsprojekt som kan leda till nya snilleföretag som både bidrar till att sätta Sverige på kartan och skapa nya företag och arbetstillfällen, men också till att förbättra mänsklighetens villkor. Teknik och utveckling skapar möjligheter och lyfter hela mänskligheten och förhoppningen är att IVAs 100-lista bidrar till att synliggöra sådana projekt och bidra till innovationssystemet, säger Mikael Pawlo.

Också Lars Stenqvist, CTO AB Volvo, tar sig an uppdraget för första gången.

- Det ska bli spännande att få dyka ner i forskningsprojekt inom olika områden. Klimatomställningen, digitalisering och lärande är områden som jag är extra nyfiken på, säger han.

Ansökan till IVAs 100-lista 2022 är öppen under perioden 10/1-28/2 2022. Alla inkomna och godkända ansökningar granskas av flera personer i urvalskommittén med utgångspunkt i de fastställda kriterierna för antagning till100-listan, och forskarprojektens potential till affärsutveckling eller annan form av nytta. Urvalskommittén överlämnar sina bedömningar till projektet R2Bs styrgrupp, som tar det slutliga beslutet om vad som ska presenteras på 100-listan.

- Det är med så stor glädje jag tar mig an uppgiften att åter samla urvalskommittén. Det är nu fjärde gången och responsen för att delta i arbetet är mycket positiv och engagemanget stort. Urvalskommitténs insats är helt avgörande för oss i projektet och för 100-listans kvalitet, vi är väldigt glada att presentera en så namntung och kunnig urvalskommitté också i år, konstaterar Malin Mohr projektledare Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA).

Urvalskommittén 2022

Maroun Aoun, Ansvarig Samhällskontakter & Partnerskap ALMI Företagspartner AB
Linda Assbring, Chef för programverksamheten Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling
Peter Berg, Industri-expert    
Sonja Berlijn, Head of KTH's School for Electrical Engineering and Computer Science, Professor Sustainable Integrated Energy Systems Kungliga Tekniska Högskolan, KTH
Patrik Blomquist, Business coach Karolinska Institutet Innovations
Fredrik Brandt, Product Manager OP teknik
Pontus Broddner, Senior R&D Global Key Account Leader/R&D director, 3M Svenska AB
Anna Danestig, Ansvarig kundupplevelse och processägare externa relationer Patent- och registreringsverket (PRV)
Mats Danielson, Rektorsråd Stockholms universitet
Mats Deleryd,  SVP Corporate Quality, Safety & Security FREYR Battery
Virginia Dignum, Professor Responsible Artificial Intelligence Umeå universitet
Ulla Eriksson-Zetterquist, Professor i företagsekonomi, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet
Magnus Frodigh, Vice President and Head of Ericsson Research Ericsson AB
Johan Gunnarsson, PhD, CTO Combitech AB
Mats Henriksson, Chief Revenue Officer Vironova
Karl Henrik Johansson, Professor Networked Control and Director Digital Futures Kungliga Tekniska högskolan, KTH
Teresa Jonek, Näringspolitisk expert Teknikföretagen
Alice Kempe, Jägmästare och styrelseledamot Kempestiftelserna och Holmen
Ulrika Kolsrud, President Health & Medical Solutions Essity AB
Catharina Lagerstam, PhD, styrelseordförande EMPE Diagnostics
Kerstin Lindberg Göransson, VD Akademiska Hus
Eva Lindh-Ulmgren, Chef materialdesign, Strategisk forskning Sandvik Materials Technology
Amy Loutfi, Pro-vice-chancellor, Artificial Intelligence Professor, Head of AASS Machine Perception and Interaction Lab Department of Science and Technology Örebro universitet
Sven Löfquist, Ordförande Manomotion Löfquist Consulting
Kenneth M. Persson, Professor, Forskningschef Sydvatten AB
Helena Malmqvist, Forskningschef Jernkontoret
Lars-Gunnar Mattsson, Professor em., Mistra Center for Sustainable Markets (Misum), Handelshögskolan i Stockholm
Cecilia Molinder, Maintenance Operation Excellence Manager for Scandinavia, KONE
Kasper Moth-Poulsen, Professor Kemi och kemiteknik, Avdelningschef Tillämpad kemi Chalmers tekniska högskola AB
Charlotta Nordenberg, Chef Malmö Universitets innovationskontor Malmö universitet
Arne Norlander, Tekn. Dr. Vd NORSECON AB
Per Olofsson, Executive Director Girindus Investments AB
Mikael Pawlo, Head of Growth, Bokio
Henrik Runnemalm, Head of research GKN Aerospace Sweden AB
Ulla Sandborgh, Generaldirektör Näringsdepartementet, samordnare Näringslivets vattenhushållning Regeringskansliet
Erik Serrano, Professor Byggnadsmekanik, Prefekt Byggvetenskaper Lunds universitet
Sasko Simonovski, R&D Director LumenRadio
Lars Stenqvist, CTO, AB Volvo
Catharina Tunberg, Executive Vice President R&D, Group R&D Permobil
Björn Ursing, Docent Karolinska Institutet
Victoria Van Camp, Tekn. Dr. CTO SKF AB
Jane Walerud, Tech. Dr. H.c. Walerud Ventures
Christin Wendel, Strategisk samordnare Patent- och registreringsverket (PRV)
Ann Wennerberg, Professor, Inst. f odontologi Göteborgs universitet
Sebastian Wiberg, Vd Vinden

IVAs 100-lista

IVAs årliga 100-lista lyfter fram en mångfald av forskningsprojekt från svenska lärosäten, på aktuella teman. Alla med potential att skapa nytta, genom kommersialisering, affärs- och metodutveckling eller samhällspåverkan. 

Genom att bygga broar mellan forskningsvärlden och näringslivet ger vi forskning med potential att förändra världen större möjlighet att omsättas till faktisk nytta.

Till IVAs 100-lista

Vill du få vårt nyhetsbrev?

Aktuellt från IVA mailas varannan tisdag och ger dig senaste nytt om vad vi gör - och inbjudningar till alla våra evenemang.