Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

Namntung urvalskommitté till IVAs 100-lista för hållbar krisberedskap

Ansökan till IVAs tredje 100-lista, som uppmärksammar aktuell forskning med potential att utvecklas till innovationer, affärsutveckling eller annan nytta, är öppen och årets urvalskommitté står redo att ta sig an bidragen. Urvalskommittén består av drygt 40 kvalificerade personer ur IVAs breda nätverk av representanter från akademi, näringsliv och offentlig verksamhet.

Porträtt Ulrika och Johan

Foton: Essity, Elisabeth Ohlson Wallin

Johan Kuylenstierna, IVA-ledamot, adjungerad professor och hedersdoktor vid Stockholms universitet och ordförande i Klimatpolitiska rådet, är ett av de nya namnen i urvalskommittén.

- Att få möjligheten att vara med i urvalskommittén för IVAs 100-lista är oerhört spännande. Jag ser fram emot att få ta del av den fantastiska innovationskraft som finns bland forskare och entreprenörer i Sverige och hur satsningar på hållbar krisberedskap inte bara kan stärka Sveriges beredskap för kriser utan även svensk konkurrenskraft, säger Johan Kuylenstierna.

Ulrika Kolsrud, IVA-ledamot, President Health and Medical Solutions på Essity, tar sig också an uppdraget för första gången.

- Covid-19 har uppmärksammat oss alla på hur viktigt det är med hållbar krisberedskap, och det är svårt att hitta ett mer aktuellt och angeläget ämne för att uppmana och uppmuntra till forskning som är applicerbar i näringsliv och samhälle. I urvalskommittén hoppas jag därför på att se forskning som kan omsättas i praktiken och ge ringar på vattnet; inte minst inom cirkulär ekonomi, vård och välfärd, säger Ulrika Kolsrud.

- Urvalskommitténs engagemang och arbetsinsats är helt avgörande för oss i projektet och för 100-listans kvalitet, så vi är väldigt glada att vi lyckats engagera en så namntung och kunnig urvalskommitté ytterligare en gång, konstaterar Malin Mohr projektledare IVA.

Till IVAs 100-lista 2021 efterlyses forskning inom tekniska och ekonomiska vetenskaper med fokus på en hållbar beredskap inför framtida kriser. Forskningen ska vara redo att inom överskådlig tid kunna nyttiggöras och skapa ett värde för svenskt näringsliv och samhälle genom exempelvis industriell kommersialisering, affärs- och metodutveckling eller samhällspåverkan och därmed bidra till att öka samhällets resiliens.

Urvalskommittén 2021

Amy Loutfi, Pro-vice-chancellor, Artificial Intelligence Professor, Head of AASS Machine Perception and Interaction Lab Department of Science and Technology University of Örebro, IVA-ledamot

Ann Wennerberg, Professor, Inst. f odontologi, Göteborgs Universitet, IVA-ledamot

Anna Adolfsson, Trainee Technical Development Program, SSAB

Anna Danestig , Ansvarig kundupplevelse och processägare externa relationer, PRV

Catharina Tunberg, CTO ASSA ABLOY Global Solutions, IVA-ledamot

Cecilia Molinder, First Line Manager Roller Compaction & NPI AstraZeneca

Charlotta Nordenberg, Chef Malmö Universitets innovationskontor

Christin Wendel, Strategisk samordnare, PRV

Eugen Steiner, HealthCap, IVA-ledamot

Eva Lindh-Ulmgren, Chef materialdesign, Strategisk forskning, Sandvik Materials Technolog, IVA-ledamot

Fredrik Brandt, OP Teknik 

Fredrik Heintz, Bitr. prof, Linköpings universitet, IVA-ledamot

Fredrik Lagergren, Vd SAM, IVA-ledamot

Fredrik Sjöholm, Professor, Vd Institutet för näringslivsforskning, IVA-ledamot

Helena Malmqvist, Forskningschef, Jernkontoret

Henrik Runnemalm, Head of research, GKN Aerospace Engine Systems

Ingela Lindh, Arkitekt, styrelseledamot i företag och organisationer inom bla. fastighets- och energisektorn, IVA-ledamot

Jan Tengwall, Innovationsrådgivare, Grants and Innovation, Högskolan i Borås

Jane Walerud, Tech. Dr. H.c., Walerud Ventures, IVA-ledamot

Johan Kuylenstierna, Adj. professor och rektorsråd för Hållbar Utveckling Stockholms universitet, Ordförande Klimatpolitiska Rådet, IVA-ledamot

Johan Åkerman, Professor i fysik, Göteborgs universitet, IVA-ledamot

Kenneth M Persson, Professor, Forskningschef, Sydvatten AB, IVA-ledamot

Kerstin Lindberg Göransson, Vd Akademiska Hus, IVA-ledamot 

Klas Moreau, Vd ZeroPoint Technologies

Lars Gunnar Mattsson, Prof. Em. Handelshögskolan, forskare vid Mistra Center for Sustainable Markets, IVA-ledamot

Linda Assbring, Programansvarig, KK-stiftelsen

Magnus Sundstedt, Affärscoach, Lead, LiU Innovation, Linköpings universitet 

Maria Krafft, Dr., Trafiksäkerhetsdirektör Trafikverket

Maria Smith, Generalsekreterare Axfoundation

Mats Deleryd Professor, Vd SIQ, Institutet för Kvalitetsutveckling, IVA-ledamot 

Mats Rydehäll Vd, R Innovation AB

Per Olofsson, Vd Girindus Investments AB, IVA-ledamot

Peter Berg, Industri-expert, IVA-ledamot

Samuel Holmström, Vd, Lundqvist Trävaru AB

Sasko Simonovski, Utvecklingschef Lumenradio

Signhild Arnegård Hansén, Svenska Lantchips, IVA-ledamot 

Sven Löfquist, Ordförande Manomotion AB, IVA-ledamot

Thomas Schön, Professor artificiell intelligens Institutionen för informationsteknologi Uppsala universitet, IVA-ledamot

Ulf Södergren, IVA-ledamot

Ulf Wahlberg, IVA-ledamot

Ulla Eriksson-Zetterquist, Professor i företagsekonomi, m särskild inriktning organisation och management, Göteborgs Universitet, IVA-ledamot

Ulla Sandborgh, Generaldirektör Näringsdepartementet, samordnare Näringslivets vattenhushållning, IVA-ledamot

Ulrika Kolsrud, President Health and Medical Solutions Essity, IVA-ledamot

Victoria Van Camp, Tekn. Dr. CTO, AB SKF, IVA-ledamot

IVAs 100-lista

IVAs årliga 100-lista lyfter fram en mångfald av forskningsprojekt från svenska lärosäten, på aktuella teman. Alla med potential att skapa nytta, genom kommersialisering, affärs- och metodutveckling eller samhällspåverkan. 

Genom att bygga broar mellan forskningsvärlden och näringslivet ger vi forskning med potential att förändra världen större möjlighet att omsättas till faktisk nytta.

Till IVAs 100-lista

Vill du få vårt nyhetsbrev?

Aktuellt från IVA mailas varannan tisdag och ger dig senaste nytt om vad vi gör - och inbjudningar till alla våra evenemang.