Näringsminister Ibrahim Baylan och IVA pratar Smart industri

- Om allmänheten var medveten om allt det fantastiska som händer inom den teknikutveckling vi nu ser så tror jag att tillförsikten skulle öka. Och det behövs verkligen, nu när vi är mitt inne i en pandemi men också en allmän diskussion som handlar om att saker och ting bara blir sämre. Det blir de inte, menade Näringsminister Ibrahim Baylan när han besökte IVA för att prata om digitalisering och smart industri. Se hela intervjun här.

Näringsministern gästade Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) i april för ett samtal med Johan Carlstedt, projektledare IVAs Smart industri. I intervjun berörs bland annat industrins och näringslivets digitalisering, regeringens innovations- och näringspolitik, vikten av samverkan och att lyfta fram goda exempel, och varför ministern i alla lägen sjunger kompromissens lov.

Kontaktinformation

Johan Carlstedt
Temaledare Framtidens näringsliv
Telefon 08-791 29 84