Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

IVAs Smart industri

Projektet syftar till att stimulera små och medelstora företags digitala och hållbara transformation, bland annat genom att uppmärksamma och sprida goda exempel. IVAs Smart industri har sitt ursprung i Smart industri – en nyindustrialiseringsstrategi för Sverige (Näringsdepartementet 2015). Projektet verkar i huvudsak genom Företagstävlingen Smart industri, och kunskapsutbyte, dialog och samverkan.

Om projektet

IVAs Smart industri

Projektperiod: 2016-2024

Finansiärer: Siemens, Scania och Teknikföretagen

Övriga partners: Automation Region, AB Volvo,  iHUB, KTH - Campus Södertälje, Tillväxtverket, WASP m fl.

Projektet startade 2016, baserat på idén att genom en tävling uppmärksamma små och medelstora företags digitalisering. Idag är digitalisering allt oftare en naturlig del av den dagliga verksamheten. Men skillnaderna mellan företag är stora, och utmaningarna för att lyckas många.

Digitalisering är en förutsättning för en hållbar omställning av svensk industri. Projektet IVAs Smart industri verkar för att stimulera digitaliseringen av små och medelstora företag, och bidra till att stärka svensk industris konkurrenskraft och gröna omställning.

Smart industri 2016-2022

Publicerat

Kontakt

Monica Sannerblom

Koordinator

Entreprenörskap

Telefon: 0709-40 58 30