Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

Nytt IVA-projekt: Digitalisering i välfärden

Digitaliseringen spelar en nyckelroll när den offentliga sektorn står inför stora utmaningar. Detta är utgångspunkten för IVAs nya projekt Digitalisering – möjliggörare i framtidens välfärd.

En allt äldre befolkning efterfrågar fler välfärdstjänster. Satsningar behövs på skolan. Att höja skatterna för att möta det ökade behovet är svårt. Andra lösningar måste fram. I projektet ses digitaliseringen som en drivkraft för samhällsomvandling, på samma sätt som elektrifieringen drev på förändringen av Sverige i slutet av 1800-talet.

– Vi har länge använt digitala verktyg för att automatisera manuella processer, inte minst i industrin och administrationen. Men nu måste fokus ligga på att arbeta på nya sätt inom välfärdssektorn med hjälp av den nya digitala tekniken. Och en digital infrastruktur som fungerar väl för hela den offentliga sektorn är en viktig förutsättning för att lösa de utmaningar som finns i vårt decentraliserade samhällssystem, säger Peter Larsson, styrgruppsordförande, som nyligen lämnade sin utredning Framtidens teknik i omsorgens tjänst till regeringen.

Digitaliseringens möjligheter inom olika delar välfärdssektorn kommer att tas upp i projektet.

– Mycket sker inom vård, skola och omsorg just nu. De olika erfarenheterna från olika områden kommer projektet att dra nytta av. Vi vill visa på möjligheterna och identifiera var knutarna sitter. IVA:s förmåga att samla många aktörer från olika delar av samhället är viktig för att vi ska kunna bidra till att lösa upp knutarna, gärna genom konkreta initiativ, säger Peter Larsson.

Användarperspektivet är viktigt i projektet. E-tjänster inom sjukvården och e-plattformarna för kontakten med skolan måste utformas så att de tillgängliga och lätta att använda.

– En viktig uppgift för projektet är att beskriva och exemplifiera hur medborgarnas krav sätter tryck på välfärdstjänsterna. Vi vill visa hur kommuner och regioner kan möta kraven och vilka orsakerna är när de inte förmår att göra det, säger Linda Olsson, projektledare.

Individdata spelar en nyckelroll för att utveckla digitala tjänster. De är grunden för Facebooks, Googles och liknande aktörers affärer. Individdata kan också spela en större roll än i dag för att utveckla välfärdstjänster.

-  Integritet och säkerhet kommer att vara viktigt i projektet. I IVA-projektet Digitalisering för ökad konkurrenskraft visade vi att integritetsfrågorna ser olika ut i olika sammanhang och måste hanteras därefter. Integritetsfrågorna hör också ihop med den tekniska utvecklingen. Här öppnas nu nya möjligheter att använda individdata på ett sätt som motsvarar individers krav på integritet samtidigt som välfärdstjänsterna utvecklas, säger Linda Olsson.

Vill du få vårt nyhetsbrev?

Aktuellt från IVA mailas varannan tisdag och ger dig senaste nytt om vad vi gör - och inbjudningar till alla våra evenemang.