Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

Peter Hedström tilldelas Chester Carlsons forskningspris

Professor Peter Hedström, Kungliga Tekniska högskolan, tilldelas Chester Carlsons forskningspris på 100 000 kr, för sin forskning där han sammanför stort kunnande inom metalliska material med artificiell intelligens.

Motivering

”Stiftelsen IVAs fond för forskning i informationsvetenskap tilldelar professor Peter Hedström Chester Carlsons Forskningspris år 2020 för att i verklig Chester Carlson-anda tagit sig an utveckling av specialstål. Han har letat olika teknologier och digitaliserat ofta svårtillgänglig dokumentation samt kombinerat fysiska experiment med moderna datavetenskapliga metoder. Han har visat på möjligheterna för datadriven design av specialstål med nya önskade egenskaper. Peter Hedström har också visat att det är möjligt att väsentligt korta ned utvecklingstiden av specialstål.”

Priset överlämnas till professor Peter Hedström vid ett webbsänt seminarium den 3 december 2020 .

Priset förvaltas av Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademiens, IVAs, Fond för forskning i informationsvetenskap och delas ut sedan 1985.

Ledamöter i stiftelsens styrelse

Lars-Erik Eriksson, Erik Hagersten, Ylva Hambraeus Björling och Gösta Lemne.

Chester Carlsons forskningspris

Fysikern och entreprenören Chester Carlsons uppfinning Xerox-maskinen patenterades 1942 och fick en betydelse för informationshantering som kan jämföras med Gutenbergs tryckpress. Tre priser har instiftats för att hedra Chesters Carlsons minne. 

Chester Carlsons forskningspris förvaltas av IVAs fond för forskning i informationsvetenskap och delas ut till personer, institutioner eller organisationer för nyskapande forsknings- eller utvecklingsarbete inom informationsvetenskap.

Allt om Chester Carlsons forskningspris