Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

Rapport: Attraktiva livsmiljöer och flöden – åtta teman för planering av framtidens goda stad

Rapport från IVA-projektet Framtidens goda stad. Delprojektet Attraktiva livsmiljöer och flöden sätter människan i centrum och har sökt finna teman som har stor betydelse för att kunna möta internationellt och nationellt utpekade utmaningar till exempel FNs globala hållbarhetsmål.

Samtliga teman har relevans för att nå en attraktiv hållbar helhet i framtidens stad – ekologiskt, socialt, ekonomiskt institutionellt och rumsligt. Åtta huvudteman har successivt definierats som särskilt viktiga när den framtida staden ska formas. Frågan om städers utveckling är ­komplex och det finns inga givna svar eller lösningar.

Rapportens omslag

Attraktiva livsmiljöer och flöden (PDF)