Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

Bättre möjligheter för internationalisering av forskning och högre utbildning

IVAs projekt Utsiktsplats forskning har analyserat svenska förutsättningar och förhållanden för internationella samarbeten och utbyten inom forskning och högre utbildning.

Fokus för denna rapport från IVAs projekt Utsiktsplats forskning ligger på  länder utanför Europa. Betydelsen av aktörer i länder som Kina, Indien, Brasilien och Sydkorea växer samtidigt som USA fortfarande har en dominerande position. Projektet föreslår bland annat att en ny nationell strategi formuleras för internationalisering av forskning och högre utbildning, att ansvaret för omvärldsbevakning och främjande av samarbeten tydliggörs, samt att initiativ för att främja internationella samarbeten inom forskning, utbildning och innovation förs närmare varandra.  

Bättre möjligheter för internationalisering av forskning och högre utbildning