Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

Utsiktsplats forskning

Diskussionen om mål och medel för svensk forskningspolitik behöver stärkas. Genom att tillföra konkreta idéer och förslag på prioriterade åtgärder vill IVAs projekt Utsiktsplats forskning ge nya och vida perspektiv på den aktuella debatten.

Om projektet

Utsiktsplats forskning

Projektperiod: 2013-2016

Ordförande styrgrupp: Gunnar Svedberg

Projektledare: Martin Wikström

 

Utsiktsplats forskning fungerar som en ”think tank” där projektet fokuserar på ett par frågor åt gången. Genom att samla en bred gruppering av aktörer och behandla en eller ett par frågor åt gången, med hjälp av kvalificerade studier, ska den forskningspolitiska debatten föras framåt på ett konstruktivt sätt.

Projektet är i stora delar en fortsättning på Agenda för forskning, ett IVA-projekt som hade som övergripande syfte att bidra till och stärka den forskningspolitiska debatten. Det projektet tillförde såväl nya idéer som ny viktig analys till diskussionen.

Utsiktsplats forskning har velat ge nya och vida perspektiv på några av de svåra frågorna runt vilken den aktuella debatten kretsar: organisation, finansiering och lagstiftning. 

Styrgrupp

Gunnar Svedberg (ordförande), Magnus Breidne, IVA, Charlotte Brogren, VINNOVA, Lars Hultman, SSF, Åke Iverfeldt, MISTRA, Birgitta Palmberg, Energimyndigheten, Malin Persson, Accuracy, Ingrid Petersson, FORMAS, Lars Rask, KAW, Madelene Sandström, KK-stiftelsen, Lars Wärngård, FORTE,  Eva Åkesson, Uppsala universitet, Andreas Göthenberg, STINT (adjungerad).

Rapporter Utsiktsplats forskning