Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

Rapport: Den urbana utvecklingens drivkrafter och konsekvenser

IVAs projekt Framtidens goda stad tar i sin första delrapport avstamp i aktuell forskning och statistik som beskriver vad som driver förändring och omvandling av städer.

I den offentliga debatten påstås ofta att urbaniseringen i Sverige sker på landsbygdens bekostnad. En viktig slutsats i rapporten är att det är en förenklad och felaktig bild av verkligheten som inte stöds av statistiken.

Liknande felaktiga antaganden finns även när man tittar på arbetslöshetssiffror. För att bygga attraktiva och hållbara städer är det viktigt att de som fattar beslut om samhällsplanering gör detta utifrån en förståelse av vilka faktorer och drivkrafter som avgör om en urban miljö blir attraktiv och hållbar. De drivkrafter som är i fokus i rapporten är täthet, innovationskraft och delaktighet.

Rapportens omslag

Den urbana utvecklingens drivkrafter och konsekvenser (PDF)