Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

Finansiering av behovsmotiverad och strategisk forskning - en internationell utblick

Underrapport av IVAs projekt Utsiktsplats forskning, som studerat metoder och mekanismer för behovsmotiverad forskning i såväl Sverige som internationellt.

I den här underrapporten har IVAs projekt Utsiktsplats forskning studerat metoder och mekanismer för behovsmotiverad forskning i såväl Sverige som internationellt.

Syftet har varit att illustrera olika forskningsfinansieringsmetoder, relationer till den aktuella forskningens karaktär och de önskade resultaten. Flera av de studerade organisationerna stödjer såväl behovsmotiverad som strategisk och grundläggande forskning. Vi har begränsat rapporten till några intressanta forskningsfinansiärer i Danmark, Finland, Nederländerna, Tyskland och USA.

Finansiering av behovsmotiverad och strategisk forskning