Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

Rapport: Framtidens elanvändning

I denna första delrapport från IVAs projekt Vägval el, Framtidens elanvändning, finns prognoser för både högre elanvändning och högre effekt i framtiden.

Idag ligger den totala elanvändningen i Sverige på nästan 130 TWh. Bedömningen av framtidens elanvändning i tidsperspektivet 2030 till 2050 uppskattas i IVA-projektet Vägval els rapport till totalt 128–165 TWh.

Med högre krav på minskade utsläpp av växthusgaser kommer el att spela en viktig roll för att ersätta fossil energi. Samhället digitaliseras och IT-användandet ökar snabbt, vilket kräver mer el. Samtidigt kommer ökningen att motverkas av energieffektivisering genom teknikutveckling och politiska initiativ. Även maxeffektbehovet kan komma att öka, från dagens cirka 27 000 MW till 28 700 MW.

Rapportens omslag

Framtidens elanvändning (PDF)