Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

Vägval el

Sverige behöver långsiktiga spelregler för energiförsörjningen. Bortom 2030 kommer de äldsta av dagens kärnkraftverk att vara mogna för pension, precis som första generationens vindkraftverk. Även elnätet behöver ny teknik och kapacitet. Dessa tunga investeringar tar tid och kräver framförhållning. Därför är det bråttom för våra politiker att ta beslut. Det handlar om vägval för Sveriges elförsörjning, vilket är fokus för detta IVA-projekt.

Om projektet

Vägval el

Projektperiod: 2015-2017

Styrgruppsordförande: Bo Normark

Projektledare: Jan Nordling, Karin Byman

Visionen för Sverige är: Ett hållbart elsystem bortom 2030 som ger effektiv och trygg elförsörjning med konkurrenskraftiga priser.

Målen för Sverige är:

  • Ökad kunskap hos politiker och samhället i stort om konsekvenser av olika vägval för elsystemets utveckling
  • En informerad energipolitik för ett hållbart elsystem som ger effektiv och trygg elförsörjning med konkurrenskraftiga priser.

Projektets mål är att:

  • Ta fram underlag för Sveriges energipolitik
  • Bidra till en ökad dialog mellan grupper med olika roller i förhållande till Sveriges elsystem (”Energisverige”).
  • Driva energidebatt med nya perspektiv.
  • Bidra till ökad kunskap om elens roll i ett hållbart energisystem.

Projektet har bestått av sex arbetsgrupper: Produktion, distribution och transmission, användning, klimat och miljö samhällsekonomi & marknad samt en grupp med politiska representanter.

Styrgrupp

Rapporter från Vägval el